Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

Chủ đề   RSS   
 • #560275 11/10/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

  Mình đang nghiên cứu đầu tư xây dựng môt dự án xây dựng môt khu biệt thự (khoảng 50 căn biệt thự và các công trình tiện ích khác của một khu đô thị, diện tích khoảng 4ha tại Hà Nôi) với mục đích cho các tổ chức hoặc cá nhân thuê để ở hoặc làm văn phòng làm việc. Hiện trạng của khu đất là đất trồng cây lâu năm của khoảng 20 hộ dân, mình đang nghiên cứu cho giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thư viện pháp luật có thể tư vấn cho mình các chi phí mà chủ đầu tư có thể phải bỏ ra ở trong giai đoạn này cùng với các căn cứ pháp lý tương ứng đươc không (đặc biệt là các nghĩa vụ tài chính với nhà nước)?

   
  1038 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560291   11/10/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Về vấn đề của anh, tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP có nêu:

  "Điều 32. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác.

  Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án được quy định như sau:

  a) Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư;

  b) Bộ, ngành có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; chấp thuận, quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ nhưng do Bộ, ngành thực hiện và các dự án do Bộ, ngành làm chủ đầu tư;

  c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

  d) Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này."

  Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư anh có thể tham khảo tại Điều 31 cùng văn bản. Chi phí này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành (Nội dung chi tại Điều 4).

  Theo đó, về nguyên tắc, trách nhiệm chi thuộc về nhà nước theo các nội dung được dẫn chiếu nêu trên. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các nội dung chi đã liệt kê.

   
  Báo quản trị |