Kiến nghị lược bỏ bớt giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

Chủ đề   RSS   
 • #598753 18/02/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kiến nghị lược bỏ bớt giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

  Đây là nội dung tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Cụ thể, tại Dự thảo bổ sung một số điểm mới về thông tin trên hộ chiếu và giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

  Sửa đổi giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

  Theo đó, tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung các giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông trong nước như sau:

  - Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;

  - Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. 

  Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu

  (So với quy định hiện hành lược bỏ bớt Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi và Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất)

  Bổ sung “nơi sinh” trong hộ chiếu

  Theo đó, kiến nghị bổ sung “nơi sinh” vào hộ chiếu, cụ thể:

  Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh gồm: 

  (1) Ảnh chân dung; 

  (2) Họ, chữ đệm và tên; 

  (3) Ngày, tháng, năm sinh; 

  (4) Giới tính; 

  (5) Nơi sinh; 

  (6) Quốc tịch; 

  (7) Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; 

  (8) Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; 

  (9) Ngày, tháng, năm hết hạn; 

  (10) Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; 

  (11) Chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

  Bổ sung nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu

  Tại Dự thảo quy định người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan lý xuất nhập cảnh hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  Thêm 01 trường hợp hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

  Tại Điều 27 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định

  - Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất

  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

  Theo đó, bổ sung 01 trường hợp Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn đối với trường hợp đã quá 06 tháng kể từ ngày hẹn nhận kết quả đề nghị cập hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu

  Xem chi tiết tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

   
  389 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598758   18/02/2023

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Kiến nghị lược bỏ bớt giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Theo mình biết thì tại Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước như sau: 

  Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm:

  a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đi với người chưa đủ 14 tuổi;

  b) Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mt phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;

  c) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;

  d) Bản chụp có chng thực giấy tờ do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối vi người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tui. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

  Tuy nhiên, khi thông tin cá nhân của người dân đã có ở trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp thì việc yêu cầu công dân phải nộp các giấy tờ nói trên là không cần thiết cho người dân.

   
  Báo quản trị |  
 • #598763   18/02/2023

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Kiến nghị lược bỏ bớt giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

  Cảm ơn bài viết của bạn. Việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Trong thời gian tới sẽ bãi bỏ quy định nộp bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất, bãi bỏ quy định nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi. Do vậy, việc sửa đổi Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 sẽ là chuyện sớm muộn.

   
  Báo quản trị |  
 • #598853   20/02/2023

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Kiến nghị lược bỏ bớt giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Hiện nay, nhu cầu xuất nhập cảnh của người dân tăng cao, do đó việc cấp hộ chiếu ngày càng phổ biến. Để tiết kiệm thời gian cũng như hạn chế các thủ tục thì việc bỏ bớt các giấy tờ trong việc cấp hộ chiếu là cần thiết. 

   
  Báo quản trị |  
 • #599020   23/02/2023

  Kiến nghị lược bỏ bớt giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

  Cảm ơn bài viết của tác giả, cá nhân tôi nhận thấy rằng hiện nay nhiều người sử dụng phương tiện hàng không cho mục đích đi lại và đấp ứng cho nhu cầu của mình, vì rằng Căn cước nhân dân được đưa vào sử dụng phổ biến cũng đáp ứng được vai trò chứng minh nhân thân và quốc tịch của hành khách trên chuyến bay. Vậy nên việc tinh giản được những giấy tờ, hồ sơ, thủ tục là cần thiết, đặc biệt là giá tờ hộ chiếu cấp phổ thông trong nước.

   
  Báo quản trị |