Kiểm tra viên cao cấp Thuế cần có trình độ đào tạo thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608839 23/02/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Kiểm tra viên cao cấp Thuế cần có trình độ đào tạo thế nào?

  Kiểm tra viên cao cấp Thuế cần có trình độ đào tạo thế nào? Kiểm tra viên cao cấp Thuế có các công việc cụ thể nào?
   

  Kiểm tra viên cao cấp Thuế cần có trình độ đào tạo thế nào?

  Tại Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên cao cấp Thuế thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định Kiểm tra viên cao cấp Thuế là chức danh thực hiện chức năng sau:

  - Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thuế;

  - Chủ trì, tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý thuế hoặc trực tiếp thực hiện phần hành của nghiệp vụ thuế theo chức năng được phân công tại đơn vị trong ngành Thuế.

  Cũng tại Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên cao cấp Thuế thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định Kiểm tra viên cao cấp Thuế cần có trình độ đào tạo như sau:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

  - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

  kiem-tra-vien-thue

  Kiểm tra viên cao cấp Thuế có các công việc cụ thể nào?

  Tại Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên cao cấp Thuế thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định chức danh này có các công việc cụ thể sau:

  (1) Tham mưu xây dựng văn bản

  Công việc cụ thể

  - Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực về thuế.

  - Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án khoa học cấp Bộ, tỉnh trong lĩnh vực thuế.

  - Chủ trì xây dựng quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ và các văn bản, quy định liên quan; đề xuất sửa đổi bổ sung quy chế, quy trình quản lý thuế phù hợp với tình hình thực tế;

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

  - Các văn bản tham gia về lĩnh vực quản lý thuế được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng.

  - Các dự thảo văn bản được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành

  (2) Hướng dẫn

  Công việc cụ thể

  - Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định; văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực về thuế.

  - Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực về thuế.

  - Chủ trì tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của ngành, lĩnh vực về thuế.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

  - Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

  - Được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

  (3) Kiểm tra

  Công việc cụ thể

  - Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định; văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực về thuế.

  - Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thuế; tham mưu, đề xuất xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về thuế.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

  Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

  (4) Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

  Công việc cụ thể

  Tham gia thẩm định, góp ý các quy định; văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng liên quan đến ngành, lĩnh vực về thuế; tham gia thẩm định các đề án, đề tài về quản lý thuế.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

  Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao

  (5) Thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

  Công việc cụ thể

  Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

  Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc ở mức độ cao

  (6) Phối hợp thực hiện trong công tác quản lý thuế

  Công việc cụ thể

  Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

  Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

  (7) Thực hiện chế độ hội họp

  Công việc cụ thể

  Được tham gia ý kiến, phát biểu trong cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

  Dự họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định.

  (8) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

  Công việc cụ thể

  Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ, đúng nội dung, đảm bảo chất lượng và thời gian

  (9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

  Tóm lại, Kiểm tra viên cao cấp Thuế cần có trình độ đào tạo như quy định kể trên.

   
  65 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận