Khung hình phạt đối với tội cướp tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #87063 08/03/2011

  tulipTK1010

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Khung hình phạt đối với tội cướp tài sản

  Em trai tôi bị khởi tố về tội cướp tài sản theo k2 điều 133blhs, em tôi đang bị tam giam 2 tháng để điều tra. em tôi tham gia cướp với 7 đứa nửa. nhưng chỉ có em tôi và 2 đứa bị giam còn lại được tại ngoại.

  tất cả đều sinh năm 1995 còn em trai tôi sinh năm 1994. tất cả còn đang học. tài sản cướp được là 2.5t và chia đều cho 8 đứa. có sử dụng dao nhưng không gây thương tích cho ai. và chúng đã tự ra đầu thú. khai báo thành khẩn. và đã khắc phục hậu quả cho người bị hại.

  vậy cho tôi hỏi liệu em trai tôi sẽ chịu hình phạt như thế nào. có mấy phần được hưởng án treo.

   
  52185 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #87082   08/03/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 103 lần


  Điều 46.  Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

  1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

  a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

  b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

  c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

  d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;  

  đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái  pháp luật của người bị hại hoặc  người khác gây ra;

  e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

  g) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

  h)  Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

  i) Phạm tội vì bị người khác đe doạ, cưỡng bức;

  k) Phạm tội do lạc hậu;

  l) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

  m) Người phạm tội là người già;

  n) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

  o) Người phạm tội tự thú;

  p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

  q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

  r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

  s) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc  công tác.

  2. Khi quyết định hình phạt, Toà án còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ  trong bản án.

  3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật hình sự quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

  Điều 47.  Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật

  Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật, thì Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

  Điều 69.  Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

  1. Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

  Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa thành niên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

  2. Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.

  3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

  4. Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Toà án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của Bộ luật này.

  5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng.

  Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

  Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội.

  6. án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

  Điều 74. Tù có thời hạn

   Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:

  1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư  mức phạt tù mà điều luật quy định;

  2.  Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai  mức phạt tù mà điều luật quy định.

  Điều 133.  Tội cướp tài sản 

  1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Tái phạm nguy hiểm;

  d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

  đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

  e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

  c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

   

   

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #87475   10/03/2011

  julio_nido
  julio_nido

  Male
  Mầm

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:01/10/2009
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 736
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 10 lần


  Chào bạn!

  Trước tiên, mình xin lấy làm tiếc về hành vi của em bạn.

  Em bạn sinh năm 1994, đến nay đã đủ 17 tuổi, theo Điều 68 BLHS 1999, em bạn vẫn chưa thành niên, do đó sẽ được hưởng những tình tiết của người chưa thành niên. Về hành vi của em bạn đã vi phạm vào K2 Điều 133, mức hình phạt cao nhất mà em bạn phải chịu là 15 năm tù giam, tuy nhiên do em bạn chưa thành niên nên theo K1 Đ 74 mức án cao nhất dành cho em bạn sẽ là 11 năm 3 tháng tù giam.

  Việc em bạn tự khắc phục hậu quả, ra đầu thú và thành khẩn khai báo sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, o và p K1 Đ 46 khi đảm bảo đúng điều kiện (Toà án sẽ xem xét!). Các tình tiết như: có sử dụng hung khí và phạm tội có tổ chức không được xem là tình tiết tăng nặng TNHS của em bạn, vi đó là tình tiết định khung hình phạt.

  Theo K1 Đ60, nếu hình phạt mà Toà án đưa ra cho em bạn không quá 3 năm, thì Toà án sẽ tiếp tục xem xét vào nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ (3 tình tiết) của em bạn để xem có đủ điều kiên hưởng án treo hay không. Cơ hội hưởng án treo của em bạn theo tôi là 50%.

  Một số đóng góp cho bạn. Thân chào!

  Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 10/03/2011 09:51:44 AM Cập nhật bởi julio_nido ngày 10/03/2011 09:46:40 AM

  Veritas Liberabit Vos!

   
  Báo quản trị |  
 • #87492   10/03/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3560 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào #0072bc;">julio_nido! 

  Chỉ có tự thú mới được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm o khoản 1 Điều 46 BLHS. Còn đầu thú chỉ được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 thôi.

  Thân!

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
  julio_nido (10/03/2011)
 • #87499   10/03/2011

  julio_nido
  julio_nido

  Male
  Mầm

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:01/10/2009
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 736
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 10 lần


  Mình nhầm rồi. Cám ơn bạn đã đóng góp!

  Veritas Liberabit Vos!

   
  Báo quản trị |  
 • #87720   11/03/2011

  tulipTK1010
  tulipTK1010

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến và thêm cơ hội để hi vọng .mình sẽ làm tất cả những gì có thể và trong phạm vi cho phép .
   
  Báo quản trị |  
 • #87721   11/03/2011

  tulipTK1010
  tulipTK1010

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn luật sư .nhưng luật sư hãy cho tôi biết chi tiết hơn về hình phạt ma em tôi có thể bị tuyên trong phiên tòa
   
  Báo quản trị |  
 • #87764   11/03/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3560 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Không thể chi tiết được bạn à.
   
  Em bạn phạm vào khoản 2 Điều 133 BLHS thì có khung hình phạt là từ 7 đến 15 năm tù.

  Còn việc áp dụng mức hình phạt bao nhiêu, có cho hưởng án treo hay không thì chỉ có Tòa án trực tiếp xét xử, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được để xác định tính chất của hành vi phạm tội, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà em bạn thực hiện; vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng với em bạn; nguyên nhân và điều kiện phạm tội; các quy định đối với người chưa thành niên phạm tội... mới có thể quyết định được. 

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |