Không còn hoạt động khám chữa bệnh có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #588113 25/07/2022

  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Không còn hoạt động khám chữa bệnh có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hay không?

  Thế nào là chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

  Theo cơ sở tại Khoản 4 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

  Vậy nếu trong trường có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, nhưng không còn hoạt động trong ngành nữa liệu có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 như sau:

  "Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

  1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

  a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

  b) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

  c) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

  d) Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

  đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

  e) Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

  g) Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này.

  2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 26 của Luật này

  3. Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật mà không thuộc quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo quy định của pháp luật.

  4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

  5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý."

  Theo đó, việc trong trường hợp người có chứng chỉ  không sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 2 năm liên tục sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận hành nghề này theo quy định trên.

  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề ?

  Theo cơ sở tại Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề như sau:

  1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với những người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ khác trừ Bộ Quốc phòng.

  2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý của Sở.

   3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

   
  207 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588620   29/07/2022

  Không còn hoạt động khám chữa bệnh có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hay không?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do không hành nghề liên tục 02 năm có thể xin cấp lại chứng chỉ hành nghề. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 50/2019/NĐ-CP như sau:
   
  2. Việc cấp lại chứng chỉ hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
   
  a) Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc hư hỏng;
   
  b) Đủ điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đã bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Theo đó, có thể thực hiện xin cấp lại chứng chỉ hành nghề khi bị thu hồi trong trường hợp không hành nghề liên tục 02 năm nếu đủ điều kiện được cấp lại theo luật định.
   
  Báo quản trị |  
 • #588635   29/07/2022

  Không còn hoạt động khám chữa bệnh có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hay không?

  Cảm ơn những thông tin bài viết của bạn. Trường hợp vi phạm quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh về trường hợp Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trước khi thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này phải có kết luận của Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật khám bệnh, chữa bệnh xác định người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp người hành nghề có chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác cấp nhưng có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý và thông báo về cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588640   29/07/2022

  Không còn hoạt động khám chữa bệnh có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hay không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ.
  Như vậy, người không còn hoạt động khám chữa bệnh trong 2 năm liên tục sẽ bị thu hồ chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định, Điều này nhắm mục đích để người có chứng chỉ hành nghề duy trì công việc của mình liên tục không để bị thu chột khả năng của mình, đồng thời loại bỏ những người đã rời bỏ sự nghiệp khám chữa bệnh quá lâu.

   
  Báo quản trị |