Không có tài sản thi hành án phải xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #542187 29/03/2020

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 87 lần


  Không có tài sản thi hành án phải xử lý thế nào?

  Khoản 2 Điều 44 Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định:

  “2. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

  3. Cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện thi hành án.”

  Như vậy, nếu khi người bị xử phạt chưa có hoặc không có điều kiện để thi hành án  thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án.  Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án,  cơ quan thi hành án sẽ thực hiện việc  xác minh lại.

   
  827 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542204   29/03/2020

  Bài viết đã giải đáp thắc mắc cho mình bấy lâu nay về việc không có tài sản không có khả năng thì làm sao có thể tiến hành thi hành án theo quyết định của Tòa án được. Như vậy người bị thi hành án vẫn buộc phải thi hành án nếu như sau đó điều kiện của họ cho phép và đã được xác minh lại là đủ điều kiện buộc phải thực hiện nghĩa vụ này.

   
  Báo quản trị |