Khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #488854 05/04/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 109 lần


  Khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ gì?

  Bài trước mình có đề cập đến các bước để thành lập doanh nghiệp cho các Start up. Thế nhưng, việc thành lập một doanh nghiệp cùng các thủ tục rườm rà chỉ là bước khởi đầu. Các Doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn khó khan phía trước.

  Để chia sẽ những nỗi lo và giúp cho các doanh nghiệp mới, những doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định và phát triển kinh doanh. Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định cụ thể và chi tiết trong Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Để xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ, pháp luật dựa trên các tiêu chí sau:

  “1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

  a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

  b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

  2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.”

  Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  “1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

  3. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

  4. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

  5. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

  Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

  6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

  Dựa trên các nguyên tắc trên, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ những nội dung sau:

  • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
  • Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
  •  Hỗ trợ thuế, kế toán
  • Hỗ trợ mặt bằng sản xuất
  • Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
  • Hỗ trợ mở rộng thị trường
  • Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý
  • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

  Đặc biệt, Luật còn quy định chi tiết các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sang tạo và chính sách đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sang tạo. Đây là một điểm sáng và đáng vui mừng cho các Start up

  Điều kiện để các doanh nghiệp được hỗ trợ:

  Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

  Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần.

  Nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết tại điều 21 Nghị định 39/2018/NĐ-CP


  1. Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ: 

  a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

  b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ; 

  c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; 

  d) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.

  2. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới: 

  a) Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; 

  b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 

  c) Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phÍ cấp đâu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm; 

  d) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường; 

  đ) Giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm. 

  3. Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

  Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm. 

  4. Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa: 

  a) Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên một khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm; 

  b) Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu; 

  c) Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước; 

  d) Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

  5. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 

  a) Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  b) Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.”

   
  20944 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Kimhuyentr vì bài viết hữu ích
  trantomy (13/04/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #489478   13/04/2018

  trantomy
  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 5400
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 179 lần


  Mình thấy dạo này trào lưu khởi nghiệp rất nhiều, nhà nước cũng có rất nhiều các chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp, từ các chính sách ưu đãi hỗ trợ đã thực sự tạo một môi trường thuận lợi khuyến khích mọi người cùng nhau khởi nghiệp mà không phải trải qua các thủ tục hành chính khá phức tạp, rườm rà.

   
  Báo quản trị |  
 • #491855   15/05/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Như vậy thì chúng ta đang định nghĩa "startup" (khởi nghiệp) là doanh nghiệp nhỏ và vừa???

  Vậy cứ doanh nghiệp nào mới thành lập được quy là "Doanh nghiệp nhỏ và vừa" thì sẽ được tính là khởi nghiệp và được hưởng những chính sách ưu đãi trên. Nếu vậy thì một doanh nghiệp đầu tư thành lập 01 doanh nghiệp khác thì cũng được hưởng những ưu đãi tương tự.

  Vậy nó có hợp lý khi xét về bản chất của "khởi nghiệp" không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #493648   06/06/2018

  mountain90
  mountain90

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/01/2015
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 181
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Mình cũng đang dự tính khởi nghiệp 1 công ty kinh doanh online mà mông lung quá!

   
  Báo quản trị |  
 • #497567   23/07/2018

  HoaiLinhVo
  HoaiLinhVo

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quả là một tin rất hữu ích cho những nguwoif muốn khởi nghiệp, vì theo mình nghĩ yêu cầu quan trọng nhất của 1 người khởi nghiệp đó là tầm nhìn và vốn

   
  Báo quản trị |  
 • #497623   23/07/2018

  Theo Bộ Tài chính, hiện Chính phủ đang đẩy mạnh và khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân “khởi nghiệp” nên xu hướng sắp tới sẽ tiếp tục hình thành thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp mới. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế hiện hành sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm thuế trong 9 năm tiếp theo.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #498014   28/07/2018

      Cảm ơn bạn đã cung cấp những thông tin hết sức hữu ích, với chính sách của Đảng và nhà nước và được thực hiện hóa bằng những quy định hết sức cụ thể, như vậy giúp ích rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể giúp các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát triển vươn lên. Cũng như vậy mới giúp đất nước ngày một đi lên

   
  Báo quản trị |  
 • #498313   31/07/2018

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Hiện nay mình thấy có trang web phaplykhoinghiep.vn rất hay. Mặc dù có rất nhiều dịch vụ chuyên hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và các dịch vụ kèm theo, tuy nhiên để khởi nghiệp, nhất là đối doanh nhiệp vừa và nhỏ thì cần có chỗ dựa về pháp chế doanh nghiệp, web này cung cấp các việc doanh nghiệp cần làm và hướng đã nhắc nhở cụ thể luôn. Mọi người có thể tham khảo xem sao. Cũng rất tốt để đọc kiến thức Luật DN

   

   
  Báo quản trị |  
 • #498364   31/07/2018

  nguyenphuong2804
  nguyenphuong2804
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2018
  Tổng số bài viết (635)
  Số điểm: 4110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 37 lần


  Mình nghĩ quy định này thật sự rất hữu ích và phần nào sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp. Tuy nhiên, đây là quy định trên giấy tờ, còn việc áp dụng trong thực tế thì phải xem xét. Nhiều khi quy định đưa ra rất hay nhưng thực tế thì lại không giống như vậy thì cũng như không.

   
  Báo quản trị |  
 • #498671   03/08/2018

  mongtho1710
  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 58 lần


  Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định: Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

   
  Báo quản trị |  
 • #502346   15/09/2018

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

  a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

  b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

  2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

  Mình thấy tiêu chí này khá thông thoáng, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ vươn lên phát triển. Nhà nước cũng có nhiều chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   
  Báo quản trị |  
 • #553409   29/07/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Phải phân biệt rõ khởi nghiệp và lập nghiệp:

  + Khởi nghiệp đòi hỏi phải đổi mới, sáng tạo. Đặc tính cơ bản của khởi nghiệp là tính đột phá nhằm tạo ra một điều gì đấy chưa hề có trên thị trường hoặc tạo ra một giá trị tốt hơn so với những thứ đang có sẵn.

  + Còn lập nghiệp là gây dựng cơ nghiệp bằng cách lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh cá thể mà vô số những doanh nghiệp, hộ gia đình khác đã và đang làm cùng mô hình kinh doanh.
   
  Báo quản trị |  
 • #553606   30/07/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Cảm ơn thông tin hữu ích mà chủ thớt đã chia sẻ. Tình hình năm nay covid tan hoang nếu nhà nước không có những chính sách kịp thời thiết nghĩ tỷ lệ các start up giữa đường gãy gánh là điều không thể tránh khỏi.

   
  Báo quản trị |  
 • #553714   31/07/2020

  Hiện nay rất nhiều địa phương cũng đang đẩy mạnh việc chi nguồn ngân sách hỗ trợ khuyến khích cá nhân, tổ chức " star up" đổi mới địa phương. Tuy nhiên, việc phổ biến chưa thực sự rộng rãi và chưa nhiều người biết rõ về chính sách này. Nên cần tăng cường phổ cập pháp luật và cũng như những lợi ích hỗ trợ kèm theo để khuyến khích mọi người mạnh dạn thực hiện, góp phần đổi mới đất nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #556500   30/08/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Trong tình hình dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, vừa qua để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì Công văn số 5225/VPCP-ĐMDN ngày 29/6/2020 về đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Văn phòng Chính phủ ban hành nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức Hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #556788   31/08/2020

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1941)
  Số điểm: 12833
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 246 lần


  Các chính sách hỗ trợ được pháp luật quy định rất rõ ràng. Tuy nhiên, số đơn vị bắt đầu khởi nghiệp áp dụng các hỗ trợ này mình thấy còn rất hạn chế. Một phần vì họ còn thiếu thông tin để tiếp cận được các chính sách này, một phần là thủ tục còn rườm rà để họ áp dụng trong thời điểm mình còn non trẻ.

   
  Báo quản trị |