Khoản chi cho hoạt động giáo dục quốc phòng của doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #596282 29/12/2022

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3659
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Khoản chi cho hoạt động giáo dục quốc phòng của doanh nghiệp

  Khoản chi phí doanh nghiệp chi cho hoạt động giáo dục quốc phòng trong nội bộ doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

  Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: 

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC) như sau: 

  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

  - Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

  …”

  => Theo đó, đối với khoản chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh được xem là khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và phải đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC là: 

  - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  - Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   
   
  2354 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597753   29/01/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Khoản chi cho hoạt động giáo dục quốc phòng của doanh nghiệp

  Cảm ơn các chia sẻ của tác giả, tuy tôi không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp nhưng khi đọc các quy định này tôi thấy khá hữu ích và hiểu dược thêm nhiều kiến thức về các khoản chi của doanh nghiệp cho hoạt động giáo dục quốc phòng.

   
  Báo quản trị |