Khiếu nại là gì? Viết đơn khiếu nại như thế nào để được giải quyết?

Chủ đề   RSS   
 • #611827 22/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (434)
  Số điểm: 6421
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 131 lần


  Khiếu nại là gì? Viết đơn khiếu nại như thế nào để được giải quyết?

  Khái niệm khiếu nại thường hay bị nhầm lẫn với khởi kiện, tố cáo. Nếu chọn sai hình thức, việc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

  Vậy khiếu nại là gì? Viết đơn khiếu nại như thế nào để được giải quyết?

  (1) Khiếu nại là gì?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Như vậy, có thể hiểu việc khiếu nại được thực hiện khi công dân có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước (quyết định xử phạt hành chính, quyết định của UBND, quyết định kỷ luật của cơ quan,...) trái pháp luật, chưa thỏa đáng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Công dân không thể chọn hình thức khởi kiện hoặc tố cáo đối với biên bản xử phạt vi phạm hành chính của CSGT, hay ví dụ khi UBND xã X ban hành quyết định tất cả công dân trong một vùng phải mặc áo màu xanh vào ngày thứ 2 hàng tuần thì công dân có quyền khiếu nại đối với quyết định đó của UBND X nếu cho rằng quyết định này xâm phạm quyền, lợi ích của mình, công dân không thể khởi kiện hay tố cáo đối với quyết định của UBND.

  (2) Các hình thức khiếu nại

  Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 quy định 02 hình thức khiếu nại sau:

  - Khiếu nại bằng đơn;

  - Khiếu nại trực tiếp.

  Trường hợp khiếu nại bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ các nội dung sau:

  - Ngày, tháng, năm khiếu nại;

  - Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

  - Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

  - Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại;

  - Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

  Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

  Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó cũng ghi rõ nội dung như trường hợp khiếu nại bằng đơn.

  (3) Viết đơn khiếu nại như thế nào để được giải quyết?

  Mẫu đơn khiếu nại hành chính mới nhất hiện nay là mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

  >>Tải Mẫu đơn khiếu nại tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/22/mau-don-khieu-nai-hanh-chinh.docx

  Cách viết đơn khiếu nại:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

  (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

  - Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

  - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

  (3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

  (4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

  (5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

  (6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

  (4) Thời hiệu thực hiện khiếu nại

  Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại 2011, thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   
  98 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận