Khi nộp quyết toán thuế có cần nộp báo cáo tài chính không?

Chủ đề   RSS   
 • #600415 23/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Khi nộp quyết toán thuế có cần nộp báo cáo tài chính không?

  Hằng năm doanh nghiệp sẽ thực hiện quyết toán thuế trong kỳ tính thuế, đây là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, việc quyết toán thuế cần phải thực hiện đúng quy trình về thủ tục và hồ sơ đầy đủ nhằm đáp ứng các thông tin, số liệu cần thiết để quyết toán. 
   
  Trường hợp khi quyết toán thuế có cần phải nộp báo cáo tài chính, nếu thiếu hoặc không nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp có bị xử phạt?
   
  khi-nop-quyet-toan-thue-co-can-nop-bao-cao-tai-chinh-khong?
   
  1. Báo cáo tài chính là gì?
   
  Hiện nay, báo cáo tài chính được quy định rõ tại khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015 có giải thích rằng báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
   
  Nói cách khác, báo cáo tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. 
   
  2. Hồ sơ khai thuế bao gồm những gì?
   
  Doanh nghiệp khi tiến hành kê khai thuế thì ngoài tờ khai thuế cần phải nắm rõ và chuẩn bị kỹ các hồ sơ khai thuế khác theo Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm:
   
  - Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng.
   
  - Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.
   
  - Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:
   
  + Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp.
   
  + Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.
   
  - Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:
   
  + Tờ khai thuế.
   
  + Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
   
  - Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan 2014 được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.
   
  - Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:
   
  + Tờ khai quyết toán thuế.
   
  + Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.
   
  + Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.
   
  Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao của tập đoàn tại Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết xuyên biên giới và có mức doanh thu hợp nhất toàn cầu vượt mức quy định.
   
  Hoặc người nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước sở tại.
   
  Do đó, khi quyết toán thuế thì doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn bị và nộp đầy đủ các loại hồ sơ cho cơ quan thuế, trong đó có cả báo cáo tài chính.
   
  3. Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế bị xử lý ra sao?
   
  Cụ thể Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt doanh nghiệp có hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử lý như sau:
   
  - Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
   
  - Phạt 2 triệu đồng - 5 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày - 30 ngày, trừ trường hợp phạt cảnh cáo.
   
  - Phạt 5 triệu đồng - 8 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
   
  - Phạt tiền từ 8 triệu đồng - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   
  + Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày - 90 ngày.
   
  + Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
   
  + Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
   
  + Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
   
  Phạt 15 triệu đồng - 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản.
   
  Ngoài ra, buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào NSNN đối với các hành vi vi phạm nêu trên trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.
   
  Đồng thời, nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
   
  Như vậy, khi quyết toán thuế với cơ quan thuế thì doanh nghiệp bắt buộc phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật về thuế, trong đó bắt buộc phải có báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc phải có báo cáo tài chính giúp cơ quan thuế có thể quản lý, kiểm soát các nguồn thu nhập chính thống đúng quy định pháp luật.
   
  2808 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận