Khi đi khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự công dân có được trả tiền xe hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #602999 02/06/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Khi đi khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự công dân có được trả tiền xe hay không?

  Hiện nay, vấn đề tham gia nghĩa vụ quân sự đang được nhiều người quan tâm. Vậy trong thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có được trả tiền tàu xe hay không?

   

  Khi đi khám sức khỏe nghĩa vụ có được trả tiền xe hay không?

  Căn cứ Điều 49 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

  - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng.

  - Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở trong thời gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe đi, về.

  Như vậy, công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được trả tiền tàu xe và công dân đến đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự cũng được thanh toán tiền tàu xe theo quy định.

  Trong thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì ngoài tiền xe còn được hỗ trợ bằng những chính sách nào?

  Căn cứ tại Điều 12 Nghị định 13/2016/NĐ-CP có quy định về chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

  - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

  - Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ sau:

  - Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

  - Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

  Như vậy, ngoài việc được thanh toán tiền tàu xe thì khi công dân trong thời gian khám, kiểm tra sức khỏe còn được hưởng các chế độ, chính sách nêu trên.

  Việc chi trả những chế độ cho công dân khám nghĩa vụ quân sự thực hiện như thế nào nào?

  Tại Điều 13 Nghị định 13/2016/NĐ-CP có quy định về việc thực hiện chi trả chế độ như sau:

  - Nguyên tắc hưởng chế độ: Thời gian đi, về và thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc khám, kiểm tra sức khỏe từ 4 giờ trở lên trong ngày được tính cả ngày; dưới 4 giờ trở xuống tính 1/2 ngày.

  - Trách nhiệm chi trả

  + Công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả;

  + Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyết toán với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện;

  + Công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chi trả.

  Theo đó, nguyên tắc khi chi trả chế độ và trách nhiệm chi trả được thực hiện theo quy định nêu trên.

  Từ những căn cứ nêu trên, khi công dân đăng ký khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì sẽ được thanh toán tiền tàu xe đi lại. Ngoài ra còn được hưởng các khoản chế độ chính sách khác theo quy định nêu trên.

   
   
  1420 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận