Khấu trừ thuế TNCN cho hợp đồng thời vụ

Chủ đề   RSS   
 • #462253 24/07/2017

  Khấu trừ thuế TNCN cho hợp đồng thời vụ

  Kính gửi : Luật sư

  Nay Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn có 1 số thắc mắc về hợp đồng thời vụ và cách tính thuế TNCN của hợp đồng này.

   

  1/  Cty có ký 20 hợp đồng thời vụ với 20 người khoán trọn gói 20.000 sản phẩm may gia công, chi tiết như sau :

  - Thời hạn                : 10/07/2017 – 15/07/2017 (06 ngày)

  - Giá trị hợp đồng : 300.000đ / ngày / người

  - Thanh toán          : vào ngày cuối cùng của hợp đồng.

  - Thuế TNCN          : Cty sẽ không khấu trừ thuế TNCN 10% do chưa đến mức phải nộp 2.000.000đ / lần

  Sau thời hạn này, nếu Cty có đơn hàng tiếp thì sẽ ký tiếp hợp đồng thời vụ với nhóm 20 người này từ 24/07/2017 – 29/07/2017 (06 ngày)

  Trong tương lai, nếu Cty có đơn hàng tiếp thì sẽ ký tiếp hợp đồng thời vụ với nhóm 20 người này từ 07/08/2017 – 12/08/2017 (06 ngày)

  ………

  HỎI :

  - Cty ký trên 2 hợp đồng thời vụ không liên tiếp như trên có phù hợp với luật lao động hay không ?

  - Cty không khấu trừ thuế TNCN 10% như thế có phù hợp với quy định của luật thuế TNCN hay không ?

   

  2/ Cty ký 1 hợp đồng thời vụ với ông A (đại diện cho 1 nhóm 30 người gia công may theo sản phẩm), chi tiết như sau :

  - Thời hạn                : 03/07/2017 – 23/09/2017 (83 ngày ~ dưới 3 tháng)

  - Giá trị hợp đồng : 6.500đ / sản phẩm

  - Thanh toán          : hằng tuần theo số lượng thực tế nhóm người ông A may được (ước tính hơn 100.000.000đ/tuần)

  - Thuế TNCN          : Cty sẽ chịu & sẽ nộp NSNS 10% trên tổng thu nhập hằng tuần ông A nhận được.

  Sau thời hạn này, nếu Cty có đơn hàng tiếp thì sẽ ký tiếp hợp đồng thời vụ với ông A từ 28/09/2017 – 23/12/2017 (87 ngày ~ dưới 3 tháng)

  HỎI :

  - Cty ký 2 hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng không liên tiếp như trên có phù hợp với luật lao động ?

  - Cty tính thuế TNCN như thế là đúng hay sai ?

  Mong sớm nhận được mail phản hồi của luật sư.

  Email: vuipham@yakjin.com

  Tôi xin cảm ơn.

   
  5042 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Vinakorea vì bài viết hữu ích
  trang_u (26/07/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #462508   26/07/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


   

  Vinakorea viết:

   

  Kính gửi : Luật sư

  Nay Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn có 1 số thắc mắc về hợp đồng thời vụ và cách tính thuế TNCN của hợp đồng này.

   

  1/  Cty có ký 20 hợp đồng thời vụ với 20 người khoán trọn gói 20.000 sản phẩm may gia công, chi tiết như sau :

  - Thời hạn                : 10/07/2017 – 15/07/2017 (06 ngày)

  - Giá trị hợp đồng : 300.000đ / ngày / người

  - Thanh toán          : vào ngày cuối cùng của hợp đồng.

  - Thuế TNCN          : Cty sẽ không khấu trừ thuế TNCN 10% do chưa đến mức phải nộp 2.000.000đ / lần

  Sau thời hạn này, nếu Cty có đơn hàng tiếp thì sẽ ký tiếp hợp đồng thời vụ với nhóm 20 người này từ 24/07/2017 – 29/07/2017 (06 ngày)

  Trong tương lai, nếu Cty có đơn hàng tiếp thì sẽ ký tiếp hợp đồng thời vụ với nhóm 20 người này từ 07/08/2017 – 12/08/2017 (06 ngày)

  ………

  HỎI :

  - Cty ký trên 2 hợp đồng thời vụ không liên tiếp như trên có phù hợp với luật lao động hay không ?

  - Cty không khấu trừ thuế TNCN 10% như thế có phù hợp với quy định của luật thuế TNCN hay không ?

   

  2/ Cty ký 1 hợp đồng thời vụ với ông A (đại diện cho 1 nhóm 30 người gia công may theo sản phẩm), chi tiết như sau :

  - Thời hạn                : 03/07/2017 – 23/09/2017 (83 ngày ~ dưới 3 tháng)

  - Giá trị hợp đồng : 6.500đ / sản phẩm

  - Thanh toán          : hằng tuần theo số lượng thực tế nhóm người ông A may được (ước tính hơn 100.000.000đ/tuần)

  - Thuế TNCN          : Cty sẽ chịu & sẽ nộp NSNS 10% trên tổng thu nhập hằng tuần ông A nhận được.

  Sau thời hạn này, nếu Cty có đơn hàng tiếp thì sẽ ký tiếp hợp đồng thời vụ với ông A từ 28/09/2017 – 23/12/2017 (87 ngày ~ dưới 3 tháng)

  HỎI :

  - Cty ký 2 hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng không liên tiếp như trên có phù hợp với luật lao động ?

  - Cty tính thuế TNCN như thế là đúng hay sai ?

  Mong sớm nhận được mail phản hồi của luật sư.

  Email: vuipham@yakjin.com

  Tôi xin cảm ơn.

   

   

  Chào bạn Vinakorea, vì 2 câu bạn hỏi có 1 số điểm chung nên mình gộp lại trả lời 2 nội dung chính như sau:

  1. Về hợp đồng thời vụ: Bạn cần phải xác định việc ký hợp đồng thời vụ để làm công việc này có tính chất thường xuyên hay không? Nếu công việc mang tính thường xuyên thì bạn không đựơc phép ký hợp đồng này, mà phải ký hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn theo Bộ luật lao động 2012.

  2. Việc khấu trừ thuế TNCN như vậy là đúng rồi.

  Bạn xem Thông tư 111/2013/TT-BTC

  Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  1. Khấu trừ thuế

  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 26/07/2017 03:41:38 CH
   
  Báo quản trị |