Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cổ định

Chủ đề   RSS   
  • #513010 29/01/2019

    Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cổ định

    Công ty của A sản xuất và kinh doanh sản phẩm không chịu thuế GTGT. Vậy đối với tài sản cố định mua mới tiền thuế GTGT đầu vào xử lý ra sao? Có được khấu trừ không hay cộng vào nguyên giá…và căn cứ pháp lý cụ thể như thế nào? Hoặc có thể vừa được khấu trừ và vừa được cộng vào nguyên giá không ạ?

     
    1412 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận