Khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Chủ đề   RSS   
 • #585378 16/06/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

  Những hoạt động chuyển nhượng vốn góp có cần phải thực hiện thủ tục khai thuế TNCN hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu nhé

  Theo Khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định như sau:

  “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  [...]

  4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

  a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác

  [...]”

  Như vậy, thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế.

  Theo Khoản 4 Điều 26  Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định như sau

  “Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

  [...]

  4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

  a) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

  b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần phát sinh.

  c) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

  Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn góp (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú) hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú).

  [...]”

  Theo Khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

  “Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

  [...]

  4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:

  [...]

  g) Thuế thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

  [...]”

  Theo đó, tại Khoản 4 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định về hồ sơ khai thuế như sau:

  “Điều 43. Hồ sơ khai thuế

  [...]

  4. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

  a) Tờ khai thuế;

  b) Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

  [...]”

  Như vậy, đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp, cần phải thực hiện thủ tục khai thuế như quy định nêu trên
   

   

   
  872 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586299   27/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4161
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

  Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích. Mĩnh xin bổ sung về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

  Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.”
   
  Cá nhân có chuyển nhượng vốn phải khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực theo hướng dẫn trên.
   
  Ngoài ra, theo Thông tư 111/2013/TT-BTC khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán) cần lưu ý như sau:
   
  Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.
   
  Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần phát sinh.
   
  Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
   
  Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn góp (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú) hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú).
   
  Báo quản trị |  
 • #586764   29/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

  Cảm ơn những thông tin mà bạn đã chia sẻ. Bài viết của bạn đã cho mọi người hiểu rõ hơn về thuế thu nhập cá nhân trong hoạt động chuyển nhượng vốn. Từ bài viết này mà mọi người sẽ nắm được các khoản thu nhập chịu thuế, khai thuế, hồ sơ,... Nhờ có những thông tin đó mà mọi người sẽ đảm bảo được quyền lợi của bản thân mình.

   
  Báo quản trị |