Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Chủ đề   RSS   
 • #501625 08/09/2018

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 484 lần


  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Khi một người bị khởi tố/ truy tố về vụ án hình sự thì họ sẽ được coi là bị can/ bị cáo và sẽ bị tạm giam đến khi có phán quyết của Tóa án.

  Khi đó, có 2 hình thức phổ biến để giúp bị can/bị cáo đó tránh việc bị tạm giam và được tại ngoại đó là Bảo lĩnh và Đặt tiền để bảo đảm (hay còn gọi là nộp tiền để tại ngoại).

  Vậy hai biện pháp trên khác nhau như thế nào, mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây:

  TIÊU CHÍ

  BẢO LĨNH

  ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Bản chất

   Là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam.

  - Bảo lĩnh là trường hợp do cá nhân, cơ quan, tổ chức khác thực hiện việc bảo lĩnh để cho bị can, bị cáo được tại ngoại.

  - Bảo lĩnh là sử dụng đến uy tín, nhân thân của cá nhân, cơ quan tổ chức đứng ra bảo lĩnh.

  - Đặt tiền là có thể do chính bị can, bị cáo đó bỏ tiền ra để đặt, hoặc người thân thích thứ ba nào đó bỏ tiền ra để đặt nhằm bảo đảm cho việc tại ngoại của bị can, bị cáo.

  - Đặt tiền là biện pháp mang tính chất đánh vào vật chất của người đặt tiền, không mang nhiều tính chất uy tín, hay nhân thân quá nhiều.

  Căn cứ áp dụng

  + Tính chất; mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi;

  + Nhân thân của bị can, bị cáo.

  + Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi,

  + Nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, người thân thích của họ.

  Điều kiện áp dụng

  - Người bảo lĩnh là cơ quan, tổ chức:

  + Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình.

  + Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

  - Người bảo lĩnh là cá nhân:

  + Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên,

  + Nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và;

  + Có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh

  thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người.

  + Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

  Trong giấy cam đoan, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh phải cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc nhận bảo lĩnh.

  Áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Bị can, bị cáo phạm tội lần đầu; có nơi cư trú rõ ràng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

  - Bị can, bị cáo có khả năng về tài chính để đặt bảo đảm theo quy định. Đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần mà không có hoặc không đủ tiền để đặt bảo đảm thì xem xét đến khả năng tài chính của người đại diện hợp pháp của họ;

  - Có căn cứ xác định, sau khi được tại ngoại, bị can, bị cáo sẽ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng và không tiêu huỷ, che giấu chứng cứ hoặc có hành vi khác cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử;

  - Việc cho bị can, bị cáo tại ngoại không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự;

  - Không thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

  + Bị can, bị cáo phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

  + Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;

  + Bị can, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người; phạm tội rất nghiêm trọng thuộc loại tội phạm về ma túy, tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản;

  + Bị tạm giam trong trường hợp bị bắt theo lệnh, quyết định truy nã;

  + Bị can, bị cáo là người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

  + Bị can, bị cáo là người nghiện ma tuý;

  + Bị can, bị cáo là người tổ chức trong trường hợp phạm tội có tổ chức;

  + Hành vi phạm tội gây dư luận xấu trong nhân dân.

  Cam đoan

  Bị can, bị cáo được bảo lĩnh/ đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:

  - Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

  - Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

  - Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

   

  Người thân thích của bị can, bị cáo đặt tiền để bảo đảm phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ trên, nếu vi phạm thì số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

  Mức tiền được đặt để bảo đảm

  Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị can, bị cáo và khả năng tài chính của bị can, bị cáo hoặc của người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần (sau đây viết tắt là người đại diện hợp pháp), Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quyết định mức tiền cụ thể mà bị can, bị cáo phải đặt để bảo đảm, nhưng không dưới:

  -Hai mươi triệu đồng đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

  -Tám mươi triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng;

  -Hai trăm triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

  Xử lý vi phạm cam đoan

  Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam thì:

  - Bị can, bị cáo sẽ bị tạm giam;

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị phạt tiền theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì:

  - Bị can, bị cáo sẽ bị tạm giam;

  - Số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

  Bị can, bị cáo chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan thì Viện kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm trả lại cho họ số tiền đã đặt.

  Thẩm quyền

  - Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, quyết địn phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành;

  - Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;

  - Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử;

  - Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

  Thời hạn

  Thời hạn bảo lĩnh/ đặt tiền để bảo đảm không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định

  Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù.

  Thời hạn đặt tiền đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù.

   

  Như vậy, hai biện pháp “Bảo lĩnh” và “Đặt tiền để bảo đảm” đều giúp bị can, bị cáo có cơ hội được tại ngoại mà không bị tạm giam. Tuy nhiên, mỗi biện pháp đều mang những ưu điểm và nhược điểm nên tùy từng hoàn cảnh, điều kiện thực tế như thế nào để đưa ra quyết định lựa chọn biện pháp nào phù hợp hơn. Các bạn có thể tham khảo một số ưu nhược của hai biện pháp trên sau đây:

  TIÊU CHÍ

  BẢO LĨNH

  ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Ưu điểm

  - Không cần phải nộp khoản tiền nào.

  - Chỉ cần cơ quan, tổ chức hoặc tìm người thân thích đồng ý cam đoan bảo lĩnh bằng uy tín, nhân thân của cá nhân, cơ quan tổ chức đó.

  - Không cần xác nhận của cơ quan, tổ chức nào.

  - Có thể tự bản thân bị can, bị cáo nộp tiền cho họ nếu có đủ điều kiện.

  - Đã có văn bản hướng dẫn áp dụng.

  Nhược điểm

  - Chưa có văn bản nào quy định điều kiện chi tiết, rõ ràng

  - Nếu là cá nhân bảo lĩnh thì phải có ít nhất 02 người.

  - Phải nộp tiền số tiền không nhỏ và không có mức tối đa.

   

  Cơ sở pháp lý:

  - Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

  - Thông tư 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

   

   
  13775 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585504   20/06/2022

  trinh16399
  trinh16399
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/05/2022
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm trong tố tụng hình sự là 02 biện pháp thay thế tạm giam, tức đối tượng đã có quyết định điều tra khởi tố nhưng được tại ngoại, không bị tạm giam. Căn cứ pháp lý theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

   
  Báo quản trị |  
 • #585510   20/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (348)
  Số điểm: 2625
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Biện pháp bảo lĩnh và biện pháp đặt tiền để bảo đảm đều là các biện pháp ngăn chặn. Biện pháp này để thay thế biện pháp tạm giam do cơ quan có thẩm quyền áp dụng để bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập, đúng thời gian quy định và không thực hiện các hành vi cản trở đến hoạt động tố tụng của vụ án.

   
  Báo quản trị |  
 • #585548   21/06/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899

  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (360)
  Số điểm: 2865
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 49 lần


  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Cảm ơn bài viết rất hay và hữu ích của tác giá. Trước khi đọc bài của bạn mình cũng nhầm lẫn giữa bảo lĩnh và đặt tiền để bảo lãnh, trong quá trình làm việc thì mình cũng hay gặp trường hợp như thế này, Qua bài viết này mình biết thêm được kiến thức mới. Mong rằng sau này tác giả sẽ chia sẻ nhiều bài viết hay nữa nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #585557   21/06/2022

  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Đối với hai biện pháp rất dễ gây nhầm lẫn bài viết đã làm rõ được vấn đề của cả hai trường hợp này. Hai biện pháp này đều là hình thức thay thế cho tạm giam để được tại ngoại về hình thức hai điều này giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn.

   
  Báo quản trị |  
 • #585653   23/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Cảm ơn vì những thông tin mà bạn đã cung cấp. Bài viết mà bạn mang lại đã cung cấp cho mình được nhiều thông tin hữu ích về bảo lĩnh và đặt tiền để bảo  đảm. Đọc bài viết, mình đã có thể phân biệt giữa bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm để tránh nhầm lẫn khi áp dụng quy định của pháp luật. HI vọng sẽ nhận được nhiều bài viết hay từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #587608   13/07/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (467)
  Số điểm: 3700
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 46 lần


  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Cảm ơn bài viết của bạn. Trên thực tế, từ cuộc sống thường ngày đến các quy định của pháp luật thì thường có các thuật ngữ na ná nhau và sẽ thường gây nhầm lẫn về sự giống nhau của các thuật ngữ đó. Điển hình như thuật ngữ ” bảo lĩnh” và “bảo lãnh” đã được các nhà làm luật sử dụng đối với các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tố tụng dân sự.

   
  Báo quản trị |  
 • #588486   28/07/2022

  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. BLTTHS quy định “Bảo lĩnh” là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Vậy vấn đề đặt ra là trong mọi trường hợp chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn này sau khi bị can, bị cáo đang bị tạm giam hay áp dụng biện pháp ngăn chặn này ngay từ đầu khi khởi tố bị can? Đây là vấn đề chưa có hướng dẫn nên thực tế còn nhiều bất cập, ngoài những bị can, bị cáo đã bị tạm giam khi có đủ điều kiện áp dụng biện pháp này thì còn có cả những bị can được áp dụng biện pháp này sau khi có quyết định khởi tố bị can của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc bị can ra đầu thú trước cơ quan pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588540   28/07/2022

  Khác biệt giữa BẢO LĨNH và ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

  Trước khi đọc bài này, mình cũng hay nhầm lẫn giữa bảo lĩnh và đặt tiền để bảo lãnh do chúng có các tiêu chí gần giống nhau. Bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm là các biện pháp ngăn chặn, dùng để thay thế tạm giam, bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập, đúng thời gian quy định và không thực hiện các hành vi cản trở đến hoạt động tố tụng của vụ án.

   
  Báo quản trị |