Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ 18/05/2024

Chủ đề   RSS   
 • #611834 22/05/2024

  quynhnn18

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2019
  Tổng số bài viết (62)
  Số điểm: 385
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ 18/05/2024

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 428/QĐ-TTg năm 2024 quy định về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, nội dung tổ chức rà soát và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như sau:

  1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

  Theo quy định tại khoản 1 mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành kèm theo Quyết định 428/QĐ-TTg năm 2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình) thì nội dung thực hiện việc tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật là:

  - Nội dung: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật

  - Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả rà soát về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  - Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2024.

  2. Xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

  Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được quy định tại khoản 2 mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

  - Thứ nhất, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023).

  - Thứ hai, xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình như sau::

  + Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  + Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

  + Thời hạn trình: Trước ngày 15 tháng 10 năm 2024.

  - Thứ ba, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình về nội dung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

  + Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

  + Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

  + Thời hạn trình: Trước ngày 15 tháng 12 năm 2024.

  - Thứ tư, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ rà soát các quy định của Luật, quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật.

  Trên đây là những quy định về nội dung triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được áp dụng từ 18/05/2024.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận