Kê biên tài sản cưỡng chế thi hành án thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #548933 11/06/2020

  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Kê biên tài sản cưỡng chế thi hành án thương mại

  Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2020/NĐ-CP Quy định về Cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Nghị định có hiệu lực ngày 01/6/2020.

  Nghị định này quy định về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Luật Thương mại. Trong đó việc kê biên tài sản cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại thì có 4 loại tài sản không được phép kê biên được quy định. Để đảm bảo thực thi việc thi hành biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật thì pháp luật đã quy định rõ tại Điều 20 Nghị định 44/2020/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại:

  “Điều 20. Tài sản không được kê biên

  1. Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức.

  2. Số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động.

  3. Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh doanh.

  4. Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.”

  Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 44/2020/NĐ-CP

   
  996 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận