Ít nhất 50% học sinh dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc bán trú

Chủ đề   RSS   
 • #598544 07/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1750)
  Số điểm: 58211
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1543 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Ít nhất 50% học sinh dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc bán trú

  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.
   
  Theo đó, tại trường phổ thông dân tộc bán trú phải đáp ứng điều kiện đạt ít nhất 50% học sinh dân tộc thiểu số ở bán trú tại trường.
   
  it-nhat-50%-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-tai-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru
   
  (1) Trường phổ thông dân tộc bán trú
   
  Trường PTDTBT được Nhà nước thành lập cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần thực hiện bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
   
  Trường PTDTBT bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số và tv lệ học sinh bán trú như sau:
   
  - Tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số: Có ít nhất 50% trong tổng số học sinh của toàn trường là người dân tộc thiểu số.
   
  - Tỷ lệ học sinh bán trú:
   
  + Đối với trường PTDTBT tiểu học: Có ít nhất 20% học sinh bán trú;
   
  + Đối với trường PTDTBT trung học cơ sở: Có ít nhất 45% học sinh bán trú;
   
  + Đối với trường PTDTBT tiếu học và trung học cơ sở: Có ít nhất 32,5% học sinh bán trú hoặc có ít nhất 20% học sinh tiểu học bán trú và 45% học sinh trung học cơ sở bán trú.
   
  Hệ thống trường PTDTBT gồm có:
   
  - Trường PTDTBT tiểu học.
   
  - Trường PTDTBT trung học cơ sở.
   
  - Trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở.
   
  (2) Hoạt động giáo dục của trường PTDTBT
   
  * Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục:
   
  Trường PTDTBT thực hiện chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông.
   
  * Hoạt động giáo dục:
   
  Trường PTDTBT thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các hoạt động giáo dục đặc thù sau:
   
  - Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; kỹ năng sống và bảo vệ môi trường;
   
  - Giáo dục lao động vệ sinh trường, lớp, cải thiện điều kiện ăn, ở, học tận của học sinh 
   
  - Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan, lễ hội, tết dân tộc, giao ỉưu văn hóa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc;
   
  - Tổ chức nấu ăn tập the cho học sinh bán trú bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
   
  (3) Quyền hạn của giáo viên và học sinh
   
  Giáo viên trường PTDTBT thực hiện các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các nhiệm vụ, quyền sau:
   
  - Tìm hiểu, nắm vững phong tục tập quán và đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc của địa phương.
   
  - Vận dụng phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh; tham gia quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú; tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong nhà trường.
   
  - Được bồi dưỡng nâng cao năng lực về kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số, nội dung, phương pháp quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong nhà trường và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.
   
  Học sinh bán trú thực hiện các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều lệ trường phổ thông, ngoài ra còn có các nhiệm vụ và quyền sau:
   
  - Thực hiện nội quy nội trú của nhà trường.
   
  - Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc khác.
   
  - Được bố trí ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.
   
  Xem thêm Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 18/3/2023 thay thế Thông tư 24/2010/TT-BGDĐTThông tư 30/2015/TT-BGDĐT.
   
  133 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận