Huy hoa don

Chủ đề   RSS   
 • #349448 10/10/2014

  NguyenLuyen1

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Huy hoa don

  Anh chi giup em voi:

  Cty em xuat hoa don cho khach hang. Nhung bi sai so tien tren hoa don . Em da xe hoa don roi Nhung bgio theo yeu cau cua Khach hang la huy hoa don nay va viet hoa don khac. Vay em co can phai lam bien ban huy khong? Neu lam em lam noi dung nhu sau co ok khong a? Thanks

  Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

  §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

  -------- o0o ---------

  Biªn B¶n Huû vµ thu håi Ho¸ §¬n ®· lËp

   

  Hôm nay, Ngày  30 tháng 09 năm 2014. Chúng tôi gồm :

   

              Bên A:

              Đại diện: ………………………….. …....    Chức vụ : Giám đốc

              Địa chỉ : 8

              Mã số thuế :

              Bên B:

              Đại diện:                           Chức vụ : Giám đốc

              Địa chỉ :

              Mã số thuế :

              Bên A yêu cầu huỷ hoá đơn số  ... Kí hiệu ..... viết ngày .... tháng....  năm ... tổng giá trị hoá đơn đã bao gồm thuế GTGT là:...... đồng ( đã bao gồm thuế gtgt 10%) với lý do : Tẩy xoá số tiền trên hoá đơn.

              Hai bên thống nhất huỷ hoá đơn trên và bên B xuất trả cho bên A hoá đơn mới: Số  .... Kí hiệu .... viết ngày .... tháng ... năm ..... tổng giá trị ghi trên hoá đơn đã bao gồm thuế GTGT là : 1...... đồng ( đã bao gồm thuế gtgt 10%).

              Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN A

  (Ký tªn vµ ®ãng dÊu )

  ĐẠI DIỆN BÊN B

  (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

   

   

   
  4117 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận