Huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở?

Chủ đề   RSS   
 • #560544 16/10/2020

  Huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở?

  Hiện công ty em đang có dự án khu đô thị, đã xong giải phóng mặt bằng nhưng chưa có hạ tầng. Nếu muốn huy động vốn bằng tiền đặt trước của khách hàng có nhu cầu mua đất, nhà ở trong dự án thì theo pháp luật hiện nay có thể làm cách nào dễ dàng hay lách luật để thực hiện không ạ?

  Trong Nghị định 99/2015 có quy định: "Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại điểm này chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng, chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn" 

   
  933 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dothanhhuong791 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận