Hướng dẫn xuất hóa đơn cho trường hợp mua bán nợ khó đòi

Chủ đề   RSS   
 • #589207 31/07/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (470)
  Số điểm: 4600
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 37 lần


  Hướng dẫn xuất hóa đơn cho trường hợp mua bán nợ khó đòi

  Hóa đơn áp dụng cho trường hợp mua bán nợ khó đòi được lập như sau:

  Tại điểm đ khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

  Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

  ...8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

  ... đ) Bán nợ;

  >> Như vậy, khoản nợ mà hai bên mua bán là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT).

  Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ như sau:

  Điều 10. Nội dung của hóa đơn

  … 6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

  … b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

  Đồng thời, căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, tại Phụ lục V danh mục thuế suất quy định như sau:

  STT

  Giá trị

  Mô tả

  1

  0%

  Thuế suất 0%

  2

  5%

  Thuế suất 5%

  3

  10%

  Thuế suất 10%

  4

  KCT

  Không chịu thuế GTGT

  Như vậy, từ quy định trên có thể thấy, việc mua bán nợ là đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng vẫn phải xuất hóa đơn GTGT như bình thường. Cụ thể, tại chỉ tiêu “thuế suất”, công ty thể hiện là KCT (không chịu thuế GTGT).

   
  390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592743   25/10/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 3765
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 35 lần


  Hướng dẫn xuất hóa đơn cho trường hợp mua bán nợ khó đòi

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin hữu ích trên. Khi xuất hóa đơn thì lưu ý lập hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Khi doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT phải hợp lý, chặt chẽ và đúng nguyên tắc theo quy định của luật và cơ quan tài chính thì hóa đơn đó mới được cơ quan thuế chấp nhận.

   
  Báo quản trị |