HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

Chủ đề   RSS   
 • #390728 06/07/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

  Chính phủ đang trong quá trình soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

  Theo đó, văn bản có những điểm mới sau:

  -  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trích lập không đúng hoặc sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật; hành vi chậm kết chuyển hoặc không kết chuyển tài khoản Quỹ Bình ổn giá theo quy định.

  - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ thanh toán để nhận tiền trợ giá, trợ cấp, trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cấp, trợ cước; hành vi sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng được sử dụng tiền trợ giá, tiền trợ cấp, tiền trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cấp, trợ cước.

  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản về mức giá đăng ký, kê khai cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp phải thực hiện thông báo theo quy định.

  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng mức giá kê khai không đúng thời hạn theo quy định kể từ ngày thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng mức giá đăng ký không đúng thời hạn theo quy định kể từ ngày thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tự ý tăng giá theo giá đã kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa giải trình xong về mức giá kê khai.

  - Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa giải trình xong về mức giá đăng ký.

  - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi tự ý tăng giá theo giá đã kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu kê khai lại mức giá.

  - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu đăng ký lại mức giá.

   

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm

   

   
  4240 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận