Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #595702 22/12/2022

  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1544
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 41 lần


  Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

  Theo quy định, các khoản thu nhập có được nhờ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ... phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy thuế thu nhập cá nhân giao dịch chứng khoán được tính như thế nào?

  Theo quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC, thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về việc tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán, chuyển nhượng vốn góp như sau:

  1. Thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán, chuyển nhượng vốn góp

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm các khoản thu nhập như sau:

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp: trong công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 điều 6 của luật chứng khoán hiện hành.

  Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 1 điều 6 của luật chứng khoán và điều 120 của luật doanh nghiệp.

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

  2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán.

  Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán:

  Đối với cá nhân cư trú thuế thu nhập từ chứng khoán được tính như sau:

  - Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x thuế suất 0,1 %

  - Trong đó:

  Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

  Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

  Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

  Đối với cá nhân không cư trú thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán được tính theo công thức như sau:

  - Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = tổng số tiền được nhận từ chuyển nhượng chứng khoán tại các tổ chức, cá nhân tại  việt nam x thuế suất 0,1 %

  - Trong đó:

  Tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng chứng khoán tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng chứng khoán (là số tiền nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán và được xác định như mục 1), không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá chứng khoán.

  Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

  - Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu,  tuy nhiên, khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể thuế thu nhập cá nhân cổ phiếu được tính theo công thức như sau:

  - Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận x mệnh giá cổ phiếu đó x thuế suất 0,1 %

  Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

  Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.

  3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

  Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

  Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực.

  Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

   

   
  445 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyentanviet2000 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597546   28/01/2023

  Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Hiện nay người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư và nhất là đầu tư vào chứng khoán, tuy nhiên, một số người không biết đến quy định thu nhập từ chứng khoán cũng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân và mức đóng cũng như cách tính thuế đến từ thu nhập này như thế nào. Qua bài viết thì người đọc có thể dễ dàng hình dung hơn mức đóng cũng như cách tính thuế TNCN đến từ chứng khoán

   

   
  Báo quản trị |