HƯỚNG DẪN THUẾ TÀI NGUYÊN

Chủ đề   RSS   
 • #383418 15/05/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  HƯỚNG DẪN THUẾ TÀI NGUYÊN

  Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định 50/2010/NĐ-CP, Nghị định số 12/2015/NĐ-CPLuật Thuế tài nguyên 2009.

  Thông tư quy định cách tính thuế như sau:

   

  1/ Căn cứ tính thuế:

  Nguyên tắc xác định thuế tài nguyên:  giá tính thuế đơn vị sản phẩm tài nguyên được xác định ở khâu nào thì áp dụng sản lượng tài nguyên tính thuế tại khâu đó và  thuế suất của loại tài nguyên chịu thuế.

  Xác định thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

  Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

  =

  Sản lượng tài nguyên tính thuế

  x

  Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

  x

  Thuế suất thuế tài nguyên

   

   

  Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

  Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

  =

  Sản lượng tài nguyên tính thuế

  x

  Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác

   

   2/ Thuế suất:

  Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  Riêng việc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên khai thác, sử dụng trong một số trường hợp được xác định như sau:

  - Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp (kể cả đóng bình, đóng thùng có thể chiết ra thành chai, thành hộp) đều áp dụng cùng mức thuế suất thuế tài nguyên như loại được đóng chai, đóng hộp.

  - Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh có lẫn nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nhưng căn cứ hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ sản xuất, cung ứng dịch vụ được cơ quan thẩm quyền phê duyệt xác định không thuộc diện sản xuất kinh doanh sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp thì áp dụng mức thuế suất thuế tài nguyên theo mục đích sử dụng tương ứng.”

   

  Xem toàn văn Thông tư tại file đính kèm:

   
  5197 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận