Hướng dẫn thực hiện "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Chủ đề   RSS   
 • #462644 27/07/2017

  vytran92
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Hướng dẫn thực hiện "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

  Ngày 18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". Nhằm triển khai việc thực hiện Đề án được hiểu quá, thống nhất trên quy mô cả nước thì vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 hướng dẫn các địa phwong thực hiện Đề án này.

  Theo đó việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án  “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại các địa phương phải tuân theo nguyên tắc:

  - Các nội dung của kế hoạch triển khai Đề án tại các địa phương phải căn cứ vào các nội dung trong Quyết định 844/QĐ-TTg.

  - Việc xây dựng kế hoạch phải dựa trên thực trạng hệ sinh thái tại địa phương, có ưu tiên triển khai những hoạt động cấp thiết phục vụ nhu cầu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

  - Xác định rõ nguồn kinh phí cho từng nhiệm vụ trong kế hoạch.

  - Tăng cường liên kết với các đơn vị tư nhân để triển khai các hoạt động hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn cụ thể một số hoạt động thuộc Đề án như hỗ trợ đào tao, nâng cao năng lực, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

   
  1385 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận