Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN khi có người phụ thuộc

Chủ đề   RSS   
 • #552511 23/07/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN khi có người phụ thuộc

  Hỏi: Kính gửi Tổng cục Thuế! Tôi xin được hỏi câu hỏi như sau, mong Quý Tổng cục giải đáp giúp tôi. Từ 2018 trở về trước tôi làm ở Công ty cũ đăng ký kê khai 4 người phụ thuộc. Năm 2019 tôi chuyển sang công tác ở công ty mới. Kế toán mới không đăng ký người phụ thuộc cho tôi, và cũng do tôi k kiểm tra các phiếu lương. Mãi đến T3.2020 tôi thấy hoàn thuế TNCN năm 2019 ít hơn so mọi năm nên hỏi lại, đến T5.2020 Ké toán mới đăng ký lại cho tôi 4 người phụ thuộc. Vậy, tôi xin hỏi tôi có thể làm hồ sơ xin hoàn thuế TNCN năm 2019 lại được không? và cần những thủ tục gì?. Thứ 3: khi quyết toán thuế TNCN 2020 thì tôi có được tính 4 người phụ thuộc kể từ tháng 1 hay k, hay chỉ được tính từ tháng 5.2020. Tôi xin chân thành cám ơn Quý Tổng cục!

  Đáp:

  Căn cứ vào tiết c.2.3, điểm c và điểm i khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

  “Điều 9: Các khoản giảm trừ

  1. Giảm trừ gia cảnh

  c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

  ...c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

  i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.11, điểm b, khoản 1, Điều này.”

  Căn cứ vào khoản 4 và khoản 5, Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính.

  “Điều 6. Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

  …4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

  5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”

  Căn cứ theo hướng dẫn và nội dung trong phiếu hỏi về chính sách thuế thông qua cổng thông tin điện tử (phiếu hỏi đáp số: 080720-6 ngày 09/07/2020), trường hợp trong năm 2019 Bà Lê Thị Kim Hận chuyển sang công ty mới và kế toán không đăng ký người phụ thuộc cho Bà, đến tháng 05/2020 mới thực hiện đăng ký thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN năm 2019.

  Trường hợp kế toán công ty đã đăng ký giảm trừ gia cảnh từ tháng 05/2020 thì Bà được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng 05/2020. Khi thực tinh hiện quyết toán thuế năm 2020, Bà sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

  Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

  Cập nhật bởi shin_butchi ngày 24/07/2020 07:54:31 SA
   
  4963 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận