Hướng dẫn mức đóng BHYT đối với thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an

Chủ đề   RSS   
 • #534791 09/12/2019

  Nguyenlin

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2019
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 108 lần


  Hướng dẫn mức đóng BHYT đối với thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an

  Bộ công an vừa ban hành Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân. Theo đó, Thông tư này bãi bỏ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

  Theo nội dung tại thông tư mới hướng dẫn mức đóng BHYT đối với thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an, như sau:

  1. Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế: là thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước (sau đây viết gọn là thân nhân cán bộ, chiến sĩ), gồm (Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 57/2019/TT-BCA)

  a) Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông;

  Theo quy định hiện hành (Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC )

  "Bố đẻ, mẹ đẻ của cán bộ, chiến sĩ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; người nuôi dưỡng hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; Vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; Con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ chưa đủ 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật;

  Thành viên khác trong gia đình mà cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật"

  => Như vậy, theo quy định mới về đối tượng được nhà nước đóng BHYT cho thân nhân của cán bộ, chiến sỹ, công nhân công an sẽ không bao gồm những thành viên khác trong gia đình mà người đó có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định pháp luật về hôn nhân gia đình và chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

  2. Tăng mức đóng BHYT hàng tháng do nhà nước đóng cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ , công nhân công an, cụ thể như sau:

  Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 57/2019/TT-BCA quy định như sau:

  “2. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Thông tư này, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó:

  a) Kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này do ngân sách nhà nước đảm bảo

  Như vậy, hiện này theo Nghị quyết 86/2019/QH14 , có hiệu lực từ 01/7/2020, thì mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/ tháng

  => Dẫn đến mức đóng BHYT là: 1.6 x 4,5%= 72.000 đồng/tháng

  Lưu ý: Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế;

  Theo quy định hiện hành: Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, quy định như sau:

  “2. Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng, số tiền ngân sách nhà nước đóng được xác định theo mức đóng bảo hiểm y tế và mức lương cơ sở tương ứng với thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở thì số tiền ngân sách nhà nước đóng được điều chỉnh từ ngày áp dụng mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở mới”

  Tại thời điểm hiện hành mức lương cơ sở áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, là 1.49 triệu đồng/tháng.

  => Dẫn đến mức đóng BHYT là: 1.49 x 4,5%= 67.500 đồng/tháng

  Do đó, theo quy định tại thông tư mới mức đóng bảo hiểm do nhà nước đóng cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân tăng từ 67.500 đồng/ tháng lên 72.000 đồng/ tháng.

  3. Không có quy định về thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm trong các trường hợp cụ thể, như sau:

  Cụ thể, theo quy định hiện hành quy định tại Điều 9 các trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT như sau:

  "1. Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau:

  a) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế (trừ trường hợp hy sinh, từ trần);

  b) Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân khi cán bộ, chiến sĩ thôi phục vụ trong Công an nhân dân (nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bị kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân, buộc thôi việc, buộc thôi học), thời điểm thu hồi được tính từ ngày quyết định có hiệu lực của cấp có thẩm quyền;

  c) Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế;

  d) Cấp thẻ bảo hiểm y tế trùng, không đúng đối tượng.

  2. Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này cho người khác mượn thẻ để đi khám bệnh, chữa bệnh"

  Như vậy khi thông tư mới có hiệu lực sẽ không còn quy định về việc thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT trong các trường hợp nêu trên.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/12/2019

  Mời các bạn bạn xem chi tiết Thông tư tại file đính kèm;

  Cập nhật bởi Nguyenlin ngày 09/12/2019 01:50:58 CH
   
  4038 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Nguyenlin vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận