Hướng dẫn mới về hợp đồng thi công xây dựng công trình

Chủ đề   RSS   
 • #401641 06/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Hướng dẫn mới về hợp đồng thi công xây dựng công trình

  Hiện nay, các hợp đồng thi công xây dựng công trình vẫn được áp dụng theo Thông tư 09/2011/TT-BXD, tuy nhiên, qua quá trình thực hiện nhận thấy việc quy định phạm vi các dự án cần phải tuân theo mẫu hợp đồng thi công này quá rộng, cần có cơ chế rà soát lại phạm vi các loại dự án áp dụng theo mẫu này.

  Vì vậy, trong thời gian tới, việc thực hiện mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình chỉ áp dụng với các dự án đầu tư xây dựng sau:

  - Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước.

  - Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại điểm a, b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

  Hồ sơ hợp đồng thi công xây dựng được quy định như sau:

  - Nội dung được quy định tại Điều 141 Luật Xây dựng 2014 và các tài liệu kèm theo hợp đồng sau:

  - Thông báo trúng thầu (hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận).

  - Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

  - Điều kiện chung của hợp đồng.

  - Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của bên mời thầu.

  - Các bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

  - Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của bên nhận thầu.

  - Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

  - Các Phụ lục hợp đồng.

  - Các tài liệu khác có liên quan.........

  Thứ tự ưu tiên của các tài liệu kèm theo hợp đồng thi công xây dựng.

  Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

  Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết về nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công xây dựng, Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng…

   
  4140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận