Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

Chủ đề   RSS   
 • #406045 11/11/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

  >>> Hướng dẫn mới về thủ tục đổi Giấy phép lái xe sang thẻ PET

  Từ ngày 01/01/2016, việc cấp Giấy phép lái xe sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 58/2015/TT-BGTVT.

  So với quy định cũ tại Thông tư 46/2012/TT-BGTVT và các Thông tư sửa đổi Thông tư này, việc cấp Giấy phép lái xe có nhiều thay đổi.

  Thủ tục cấp lại GPLX

  Để thuận tiện cho các bạn theo dõi, dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước để được cấp lại Giấy phép lái xe.

  Trước tiên, bạn cần phải xác định mình thuộc trường hợp nào, quá thời hạn sử dụng hay bị mất Giấy phép lái xe, nếu mất thì mất lần thứ mấy.

  1. Trường hợp quá hạn sử dụng

  - Từ 03 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn: phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy pháp lái xe.

  - Từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn: phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành để cấp lại Giấy phép lái xe.

  Người lái xe chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hay Sở Giao thông vận tải.

  Hồ sơ gồm:

  - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hay hộ chiếu còn hạn có ghi số chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu còn hạn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

  - Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu  (file đính kèm).

  - Bản sao Giấy phép lái xe hết hạn.

  2. Trường hợp mất giấy phép lái xe

  a. Mất lần đầu, còn hạn sử dụng hay quá hạn sử dụng dưới 03 tháng

  Điều kiện được cấp lại:

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ gồm:

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có).

      + Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3.

      + Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

  Khi đến cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

  b. Mất lần đầu, quá hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên

  Điều kiện được cấp lại:

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch nội dung:

      + Quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm: phải dự sát hạch lại lý thuyết.

      + Quá hạn từ 01 năm trở lên: phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

      + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

  c. Mất lần thứ 02

  Điều kiện được cấp lại

  - Trong hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần đầu. Trường hợp trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần đầu thì được xử lý như trường hợp mất lần đầu.

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch lại lý thuyết.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

      + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

  d. Mất lần thứ 03 trở lên

  Điều kiện được cấp lại:

  - Trong hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần trước đó. Trường hợp trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần đầu thì được xử lý như trường hợp mất lần đầu.

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ phải dự sát hạch lại lý thuyết và thực hành.

  - Người lái xe chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

      + Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

      + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu. (file đính kèm).

      + Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

  3. Trường hợp không còn hồ sơ gốc nhưng còn giấy phép lái xe

  Điều kiện được cấp lại:

  - Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.

  - Có nhu cầu cấp lại Giấy phép lái xe.

  - Người lái xe chuẩn bị  01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đã cấp giấy phép lái xe). Hồ sơ bao gồm:

     + Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu (file đính kèm).

     + Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

  Cơ quan cấp giấy phép lái xe kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.

  Thời hạn cấp lại Giấy phép lái xe: Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý thì cơ quan nhận hồ sơ tiến hành cấp lại Giấy phép lái xe.

  Lệ phí cấp lại Giấy phép lái xe: 135.000 đồng/hồ sơ. (Căn cứ Thông tư 73/2012/TT-BGTVT)

  Danh sách địa chỉ Sở Giao thông vận tải tại các tỉnh, thành trong cả nước:

  Tỉnh, thành phố

  Địa chị

  Tình, thành phố

  Địa chỉ

  Tỉnh Bắc Giang

  51 Nguyễn Văn Cừ, Bắc Giang

  Tỉnh Lạng Sơn

  Hùng Vương, Lạng Sơn

  Tỉnh Bắc Kạn

  Số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

  Tỉnh Lâm Đồng

  Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt

  Tỉnh Bắc Ninh

  Khu 6, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh.

  Tỉnh Long An

  66, Hùng Vương, Phường 2, tp. Tân An, Long An

  Thành phố Cần Thơ

  1 Ngô Hữu Hạnh, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ.

  Tỉnh Nam Định

  Điện Biên, Lộc Hoà, Nam Định

  Thành phố Đà Nẵng

  140 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

  Tỉnh Nghệ An

  47 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  Tỉnh An Giang

  01 Lý Thường Kiệt, Mỹ Bình, tp. Long Xuyên, An Giang

  Tỉnh Ninh Thuận

  142 21 Tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang, Ninh Thuận

  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  93 Lý Thường Kiệt, Phường 1, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

  Tỉnh Ninh Bình

  Lê Đại Hành, Ninh Bình

  Tỉnh Bạc Liêu

  9 Nguyễn Tất Thành, 1, Bạc Liêu

  Tỉnh Phú Thọ

  1508 - Đại lộ Hùng Vương - P. Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Phú Thọ

  Tỉnh Bến Tre

  593/B4- Nguyễn Thị Định -Khu Phố 3 - Phú Khương Thành Phố Bến Tre. 

  Tỉnh Phú Yên

  72 Lê Duẩn, Tuy Hòa, Phú Yên

  Tỉnh Bình Định

  8 Lê Thánh Tôn, tp. Quy Nhơn, Bình Định

  Tỉnh Quảng Bình

  2 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

  Tỉnh Bình Dương

  1 Ba Mươi tháng Tư, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tỉnh Quảng Nam

  12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

  Tỉnh Bình Phước

  QL14 - Phường Tân Phú- Thị xã Đồng Xoài

  Tỉnh Quảng Ngãi

  39 Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

  Tỉnh Bình Thuận

  239 Trần Hưng Đạo, Phú Thủy, tp. Phan Thiết, Bình Thuận

  Tỉnh Quảng Ninh

  Cột 8 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

  Tỉnh Cà Mau

  Đường Cao Thắng, Khóm 2, Phường 8, Thành phố Cà Mau

  Tỉnh Quảng Trị

  73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị

  Tỉnh Cao Bằng

  Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng, Cao Bằng

  Tỉnh Sóc Trăng

  Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  Tỉnh Đăk Lăk

  7 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk,

  Tỉnh Sơn La

  188 Nguyễn Lương Bằng - Tổ 2- Phường Quyết Thắng - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

  Tỉnh Đăk Nông

  Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

  Tỉnh Tây Ninh

  209 Ba Mươi tháng Tư, tp. Tây Ninh, Tây Ninh

  Tỉnh Gia Lai

  10 Trần Hưng Đạo, Hội Thương, pleiku, Gia Lai

  Tỉnh Thanh Hoá

  Đại lộ Lê Lợi, Điện Biên, tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá

  Tỉnh Hà Giang

  380 Nguyễn Trãi, Hà Giang

  Thành phố Hồ Chí Minh

  63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé,  Quận 1, Hồ Chí Minh

  Tỉnh Hà Nam

   

  Đinh Tiên Hoàng, Thanh Châu, tp. Phủ Lý, Hà Nam

  Tỉnh Thái Bình

  Số 414, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

  Thành phố Hà Nội

  Số 2 Phùng Hưng- Hà Đông- Thành phố Hà Nội

  Tỉnh Thái Nguyên

  Quang Trung Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

  Tỉnh Hà Tĩnh

  Số 143 Đường Hà Huy Tập Thị Xã Hà Tĩnh

  Tỉnh Thừa Thiên - Huế

  10 Phan Bội Châu, tp. Huế, Thừa Thiên Huế

  Tỉnh Hải Dương

  79,, Đường Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương

  Tỉnh Tiền Giang

  19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

  Thành phố Hải Phòng

  1, Cù Chính Lan, Q.Hồng Bàng, Cù Chính Lan

  Tỉnh Trà Vinh

  151 Nguyễn Đáng,Phường 7,khóm 1, Trà Vinh

  Tỉnh Hậu Giang

  Số 1 đường Điện Biên Phủ, Phường 5, TP Vị Thanh, Hậu Giang

  Tỉnh Tuyên Quang

  Đường Tân Trào, tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang

  Tỉnh Hoà Bình

  Lý Thái Tổ, tp. Hòa Bình, Hòa Bình

  Tỉnh Vĩnh Long

   

  số 83 đường 30/4, phường 1, Thị xã Vĩnh Long , Vĩnh Long

  Tỉnh Hưng Yên

  Đường Công Vụ Hiến Nam Thị Xã Hưng Yên, Hưng Yên

  Tỉnh Vĩnh Phúc

   

  Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  Tỉnh Khánh Hoà

  4 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  Tỉnh Yên Bái

  Tổ 55, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

  Tỉnh Kiên Giang

  1190, Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

  Tỉnh Lào Cai

  Số 5 Hoàng Liên, Cốc Lếu, tp. Lào Cai, Lào Cai

  Tỉnh KonTum

  135 Bà Triệu, tp. Kon Tum, Kon Tum

  Tỉnh Lai Châu

  Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

  Ngoài ra, có bất kỳ vướng mắc trong việc cấp lại Giấy phép lái xe, các bạn có thể đặt câu hỏi tại đây để được các thành viên Dân Luật hỗ trợ nhé. 

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 11/11/2015 01:39:29 CH Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 11/11/2015 10:09:25 SA
   
  90936 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #406103   11/11/2015

  Như vậy dễ hình dung nè, sau khi chọn đúng trường hợp của mình rồi thì cứ theo thủ tục mà làm

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tamnt133 vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (11/11/2015) ntdieu (11/11/2015)
 • #406348   12/11/2015

  Vậy em được cấp ở Hải Dương nay muốn đổi ở HN thì có được không ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #409383   11/12/2015

  thuhau4786
  thuhau4786

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/12/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Thông thường thì thuê một bên thứ 3 làm dịch vụ cho nhanh

   
  Báo quản trị |  
 • #430957   16/07/2016

  tamanh86
  tamanh86

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2016
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vất vả vì cái đổi bằng này quá các anh chị ạ !

   
  Báo quản trị |  
 • #443742   12/12/2016

  quyenmon
  quyenmon

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:12/12/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào, em muốn hỏi em mất bằng lái xe em muốn làm lại mà chưa hiểu, nơi làm ở đâu, em ở bến tre ạ, quy trình làm và khi đi không biết có cần đem giấy tờ gi không ạ, hãy giúp em giải đáp,

   
  Báo quản trị |  
 • #502126   14/09/2018

  Lehuybui1989
  Lehuybui1989

  Male
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:14/09/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em quan tâm ạ

  Xin chào các anh các chị. Em làm bằng từ 2011 và trong bằng lái có ghi hạn là 2016. Nhưng trong thời gian để ở nhà thì bị mất hồ sơ nên hết hạn em cũng ko đi đổi bằng lái vì ko dùng đến. Nay của e quá hạn 2 năm và e mất hồ sơ gốc rồi thì em có đc cấp lại hồ sơ và bằng không và chi phí như thế nào ạ. Mong anh chị tư vấn giúp em với
   
  Báo quản trị |  
 • #502575   18/09/2018

  viettech24h
  viettech24h

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đang thắc mắc về giấy tờ thành lập doanh nghiệp mà ko biết hỏi ai

   
  Báo quản trị |  
 • #502578   18/09/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14925)
  Số điểm: 99724
  Cảm ơn: 3464
  Được cảm ơn 5333 lần
  SMod

  viettech24h viết:

  Đang thắc mắc về giấy tờ thành lập doanh nghiệp mà ko biết hỏi ai

  Trong những trường hợp như vậy, hỏi Google là nhanh nhất

   
  Báo quản trị |  
 • #546599   21/05/2020

  Dpbac13
  Dpbac13

  Male
  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Có thể làm lại bằng lái xe a2 ở tỉnh khác không

  Mình có hồ sơ gốc BLX, mình thi lấy bằng a2 ở tp Vũng Tàu, bị mất bằng lái xe năm 2019. Hiện tại mình đang sinh sống tại Bình Phước. Mình có thể làm lại BLX a2 ở Bình Phước bằng hình thức online được không hay phải về tp Vũng Tàu làm ạ? Xin mọi người tư vấn giúp, cám ơn mọi người đã đọc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Dpbac13 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/05/2020)
 • #546601   21/05/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Em thấy bài viết có nội dung khá đầy đủ, rõ ràng. Em cũng có vướng mắc vài điều liên quan tới vấn đề này. Cảm ơn vì bài viết của bạn. Em thấy có những người họ không thi mà thông qua mua bán để có được giấy phép lái xe. Trong trường hợp này nếu mất thì có có thông tin trong cơ quan quản lý sát hạch không ạ. 

   
  Báo quản trị |  
 • #552943   27/07/2020

  ledinhthien
  ledinhthien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2020
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 5 lần


  Về việc cấp lại bằng lái xe mình có lưu ý đối với những bạn đang có ý định đi xin cấp lại như sau:

  Việc cấp lại bằng lái xe được thực hiện khi bằng lái xe của bạn đã quá hạn hoặc bạn bị mất bằng lái xe ( các trường hợp mất đã được giải thích chi tiết ở bài viết trên). Nhưng  thực ra hiện nay có một số bạn bị giữ bằng lái nhưng lại đi báo mất để làm lại bằng mới vì thấy số tiền nộp phạt lớn hơn nhiều so với số tiền bỏ ra để thi lại bằng lái mới, mình nhấn mạnh rằng đây là hành vi bị cấm vì khi bạn nộp hồ sơ mới để thi bằng lái thì cơ quan chứng năng sẽ rà soát, kiểm tra thông tin và dễ dàng phát hiện ra được việc bạn đang bị thu giữ giấy phép lái xe.

   
  Báo quản trị |  
 • #552956   27/07/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Về vấn đề Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì cần siết chặt quản lý vấn đề cấp lại đảm bảo không lọt sót các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ đóng vi phạm hành chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #581912   28/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (391)
  Số điểm: 2651
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 30 lần


  Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

  Thông tin bài viết chia sẻ của bạn rất hữu ích. Bài viết tổng hợp khá đầy đủ chi tiết về quy trình, thủ tục xin cấp lại Giấy phép lái xe. Thông tin trên rất cần thiết cho nọi người, hy vọng sẽ có nhiều người tìm hiểu về bài viết.

   
  Báo quản trị |  
 • #583051   27/04/2022

  Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

  Xin cảm ơn chia sẻ của tác giả, mình xin bổ sung thêm về việc nhận bằng lái xe cấp lại

  Theo thời hạn trên giấy hẹn, người làm thủ tục đến bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải để nhận Giấy phép lái xe được cấp lại.

  Như vậy, việc làm thủ tục cấp lại bằng lái xe bị mất là bắt buộc đối với mọi tài xế. Theo điểm a khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 800.000 đồng - 04 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy, ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe máy, ô tô mà không có Giấy phép lái xe.

   
  Báo quản trị |  
 • #585261   12/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (57)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn, mình đang có thăc mắc nếu giấy phép lái xe mình được cấp ở quê nhưng mình làm việc và sinh sông ở tỉnh khác thì mình có xin lại được ở nơi mình đang sống không hay lại phải về đúng nơi có hồ sơ mình ở đó ạ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #585581   22/06/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 500


  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (266)
  Số điểm: 2035
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 40 lần


  Hướng dẫn mới nhất về thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

  Cảm ơn tác giả về bài viết rất hữu ích này, thông qua bài viết bạn đã cho mình biết thêm các thông tin bổ ích về việc cấp lại Giấy phép lái xe trong các trường hợp như mất Giấy phép lái xe, quá hạn sử dụng hay là trường hợp mất hồ sơ gốc nhưng còn Giấy phép lái xe thì sẽ được giải quyết như thế nào. Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn.

   
  Báo quản trị |