Hướng dẫn Luật Điện ảnh: Quy định về miễn, giảm giá vé tại rạp chiếu phim

Chủ đề   RSS   
 • #596834 03/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn Luật Điện ảnh: Quy định về miễn, giảm giá vé tại rạp chiếu phim

  Ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh 2022.
   
  Theo đó, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật là đối tượng được miễn giảm tiền vé phim tại các cụm rạp.
   
  huong-dan-luat-dien-anh-quy-dinh-ve-mien-giam-gia-ve-tai-rap-chieu-phim
   
  Cụ thể, Nghị định hướng dẫn miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như sau:
   
  1. Mức miễn, giảm giá vé xem phim
   
  - Giảm ít nhất 20% giá vé xem phim tại rạp đối với:
   
  Người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.
   
  - Giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim tại rạp đối với:
   
  Đặc biệt, đối với người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. 
   
  2. Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam 
   
  Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước được quy định như sau:
   
  (1) Phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước phải được: 
   
  - Tăng thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm chính trị, xã hội, đối ngoại.
   
  - Chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại. 
   
  (2) Phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. 
   
  (3) Lộ trình thực hiện phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình theo thời lượng: 
   
  Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.
   
  Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình. 
   
  (4) Ưu tiên lịch phát sóng cho phim trẻ em:
   
  Phim cho trẻ em được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. 
   
  Thời lượng phát sóng phim cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước. 
   
  3. Thủ tục đề nghị công nhận phim để phổ biến trên không gian mạng 
   
  (1) Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện phổ biến trên không gian mạng: 
   
  - Tài liệu cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL.
   
  - Báo cáo thuyết minh các nội dung theo quy định về điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng. 
   
  (2) Trình tự, thủ tục đề nghị công nhận phổ biến phim trên không gian mạng: 
   
  Theo đó, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nộp 01 bộ hồ sơ qua một trong các cách thức sau: 
   
  - Cổng dịch vụ công quốc gia 
   
  -  Qua đường bưu điện 
   
  - Nộp trực tiếp tại cơ quan có liên quan điện ảnh. 
   
  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước trả lời bằng văn bản và đăng tải công khai phim trên không gian mạng trên Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng.
   
  Lưu ý: Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
   
  (3) Trường hợp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung
   
  Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12  Nghị định 131/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm gửi thông báo những nội dung thay đổi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.
   
  Sau đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, nếu không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
   
  Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại điểm b khoản 2  Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP. 
   
  (4) Trường hợp kết quả phân loại phim không phù hợp với kết quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh thực hiện: 
   
  - Sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim theo yêu cầu của cơ nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL.
   
  - Được coi là chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim khi kết quả phân loại, hiển thị kết quả phân loại không phù hợp với kết quả phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh quá 05 lần trong vòng 01 tháng đối với Loại P, Loại T18, Loại T16, Loại T13 và 02 lần trong 06 tháng đối với Loại C thì phải thực hiện phân loại phim theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh 2022
   
  Sau thời hạn 03 tháng, thực hiện hồ sơ, trình tự thủ tục lại để tiếp tục triển khai phân loại phim. 
   
  Xem thêm Nghị định 131/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
   
  742 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận