Hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom

Chủ đề   RSS   
 • #395340 06/08/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom

  Giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom được biết đến khá lâu, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn về việc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

  Thị trường giao dịch Upcom là thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết và hủy niêm tết nhưng vẫn là công ty đại chúng.

  Trong năm 2015, Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Quá trình thực hiện, Thông tư này bộc lộ nhiều thiếu sót, chưa hoàn chỉnh, cần phải bổ sung nhiều nội dung.

  Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Tài Chính sẽ ban hành Thông tư mới thay thế cho Thông tư 73/2013/TT-BTC và Thông tư 01/2015/TT-BTC.

  Thông tư này hướng dẫn về việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

  Những ai được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom?

  Chỉ những đối tượng sau được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom:

  - Công ty đại chúng theo Điều 25 Luật chứng khoán có chứng khoán đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và chưa niêm yết được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

  - Tổ chức phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng phải đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trong hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

  - Công ty hủy niêm yết mà vẫn đáp ứng là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trong hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chính thức hủy niêm tết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán.

  - Công ty niêm yết sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại công ty mục tiêu mà không đáp ứng điều kiện niêm yết nhưng vẫn là công ty đại chúng thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trong hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn tất sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc hoán đổi cổ phiếu.

  - Trường hợp doanh nghiệp nhà nước chào bán cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa doanh nghiệp theo quy định pháp luật về cổ phần hóa thì trong hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, công ty phải đăng ký đại chúng  với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

  Hủy bỏ đăng ký giao dịch Upcom

  Đăng ký giao dịch Upcom sẽ bị hủy bỏ khi:

  - Tổ chức đăng ký giao dịch không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

  - Tổ chức đăng ký giao dịch chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể hoặc phá sản.

  - Tổ chức đăng ký giao dịch bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.

  - Tổ chức đăng ký giao dịch được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

  - Các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

  Xem thêm hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch Upcom và hồ sơ, thủ tục tại dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

   
  5765 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận