Hướng dẫn chi tiết thủ tục để Lao động tự do ở Hà Nội bị ảnh hưởng bởi Covid nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng

Chủ đề   RSS   
 • #573883 24/07/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Hướng dẫn chi tiết thủ tục để Lao động tự do ở Hà Nội bị ảnh hưởng bởi Covid nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng

  Nhận hỗ trợ Covid-19 cho lao động tự do - Minh họa

  Nhận hỗ trợ Covid-19 cho lao động tự do - Minh họa

  Ngày 21/7/2021 UBND TP. Hà Nội ra Quyết định 3642/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người (nhận 1 lần) khi đáp ứng những điều kiện nhất định.

  Cụ thể, về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ:

  Đối tượng: hỗ trợ người lao động (theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Luật Việc làm) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vục bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

  Điều kiện hỗ trợ:

  - Cư trú hợp pháp

  - Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

  Mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

  - Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần.

  - Phương thức chi trả: chi trả trực tiếp cho người lao động tự do trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

  Về thủ tục, cần lưu ý 3 điều sau đây:

  Thứ nhất, người lao động (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm) lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng, hồ sơ gồm có:

  - Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 3642. (tải ở file đính kèm)

  - Bản photo sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú do công an xã, phường, thị trấn cấp.

  *Trường hợp NLĐ có nơi thường trú và nơi tạm trú không trong cùng phạm vi một xã, phường, thị trấn, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định 3642 và ngược lại theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 3642. (tải ở file đính kèm)

  *Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 31/01/2022.

  Thứ hai, Trong 06 ngày làm việc, UBND cấp xã rà soát và tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện như sau:

  - Thành lập Hội đồng xét duyệt (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm: Chủ tịch UBND cấp xã - Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách Văn hóa xã hội - Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm: công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, công chức tư pháp hộ tịch, lãnh đạo MTTQ, Trưởng Công an; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn, cảnh sát khu vực.

  - Hội đồng cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

  - UBND cấp xã công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn, khu dân cư, tổ dân phố (nếu có), trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn (nếu có) trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện (kèm theo biên bản họp Hội đồng).

  - UBND cấp huyện giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trong 02 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  - UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Thứ ba, Sau khi ban hành Quyết định, UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 02 ngày làm việc.

   
  926 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574151   30/07/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1988)
  Số điểm: 14299
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Hiện tại thì tùy theo từng địa phương mà có hướng dẫn khác nhau đối với lao động tự do trên địa bàn tỉnh để hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Như ở TP Hồ Chí Minh sẽ từng UBND xã, phường sẽ tự tổng hợp, người dân chỉ nhận hỗ trợ khi đủ điều kiện, còn như ở Hà Nội thì người dân phải làm hồ sơ theo mẫu để gửi đến UBND cấp xã để được phê duyệt.

   

   
  Báo quản trị |