Hướng dẫn cách viết 11 biểu mẫu trong quá trình hòa giải tại Tòa án

Chủ đề   RSS   
 • #564694 11/12/2020

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Hướng dẫn cách viết 11 biểu mẫu trong quá trình hòa giải tại Tòa án

  hướng dẫn cách viết

  Thông tư 02/2020/TT-TANDTC - Ảnh cắt từ Thông tư

  Ngày 16/11/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 02/2020/TT-TANDTC quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án.

  Thông tư này quy định chi tiết về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

  Dưới đây là 11 biểu mẫu sử dụng trong quá trình hòa giải tại Tòa án và hướng dẫn cách viết:

  - Mẫu số 01-HG: Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên.

  - Mẫu số 02-HG: Thông báo lần 2 về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên.

  - Mẫu số 03-HG: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên.

  - Mẫu số 04-HG: Thông báo ý kiến của Hòa giải viên (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

  - Mẫu số 05-HG: Thông báo về ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

  - Mẫu số 06-HG: Quyết định chỉ định Hòa giải viên.

  - Mẫu số 07-HG: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang hòa giải.

  - Mẫu số 08-HG: Giấy mời tham gia phiên hòa giải.

  - Mẫu số 09-HG: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

  - Mẫu số 10-HG: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

  - Mẫu số 11-HG: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải.

  Thông tư 02/2020/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

  Xem chi tiết tại:

  Cập nhật bởi NgocHoLaw ngày 11/12/2020 04:03:33 CH
   
  4210 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận