Hợp đồng vô hiệu?

Chủ đề   RSS   
 • #386084 02/06/2015

  Hợp đồng vô hiệu?

  Công ty tôi tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thi công một gói thầu xây lắp. Trúng thầu là liên danh của 03 công ty, tạm gọi là công ty A, công ty B, công ty C. Khi ký hợp đồng, công ty C có giấy ủy quyền cho công ty A đàm phán và ký hợp đồng. Vì vậy, hợp đồng đã được ký với chủ đầu tư chỉ có chữ ký và dấu của công ty A, công ty B.

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư và liên danh nhà thầu ký thêm phụ lục hợp đồng với đủ chữ ký và dấu của 03 công ty trong liên danh.

  Xin được hỏi: 1. Hợp đồng đã ký nói trên có vô hiệu không?

  2. Việc ký thêm phụ lục hợp đồng như trên có thay đổi được tính hợp pháp của hợp đồng không?

  Xin cám ơn.

   
  9457 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #449295   12/03/2017

  Chào bạn,

  Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin có những trao đổi sau:

  Thứ nhất, về vấn đề hợp đồng đã ký nói trên có vô hiệu không.

  Căn cứ điều 65 Luật Đấu thầu 2013 quy định về hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

  “Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

  1. Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  ….”

  Như vậy. theo pháp luật hiện hành, khi kết kết hợp đồng với nhà thầu liên danh thì hợp đồng đó phải được các thành viên liên danh trực tiếp ký kết, đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Trường hợp công ty C ủy quyền cho công ty A đàm phán và ký kết, nếu có hợp đồng ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và trong hợp đồng ký kết với nhà thầu liên danh có đủ 3 mục ký và đóng dấu của công ty A, công ty B, công ty C (trong mục ký và đóng dấu của công ty C sẽ được công ty A đại điện ký và đóng dấu) thì trong trường hợp này, hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp luật vì vẫn đảm bảo điều kiên các thành viên trong liên danh tham gia ký kết hơp đồng.

  Thứ hai, về vấn đề giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng được ký thêm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  Căn cứ điều 408 Bộ luật dân sự 2005 quy định về phụ lục hợp đồng:

  Điều 408. Phụ lục hợp đồng

  1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

  2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

      Trong trường hợp này, việc chủ đầu tư và các nhà thầu ký thêm phụ lục trong quá trình thực hiện hợp đồng là việc bổ sung hợp đồng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng ký kết với nhà thầu được chọn là hợp đồng dân sự. Nên khi bổ sung hợp đồng, tất cả các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận và đều đồng thuận, ký, đóng dấu nội nội dung bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật thì hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

  Trên đây là phần đóng góp ý kiến của tôi về vấn đề của bạn, nếu có gì thắc mắc mời bạn liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

  Chuyên viên tư vấn Phạm Thị lan Anh.

   

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  
 • #449298   12/03/2017

  clevietkimlaw1 viết:

  Chào bạn,

  Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin có những trao đổi sau:

  Thứ nhất, về vấn đề hợp đồng đã ký nói trên có vô hiệu không.

  Căn cứ điều 65 Luật Đấu thầu 2013 quy định về hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

  “Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

  1. Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  ….”

  Như vậy. theo pháp luật hiện hành, khi kết kết hợp đồng với nhà thầu liên danh thì hợp đồng đó phải được các thành viên liên danh trực tiếp ký kết, đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Trường hợp công ty C ủy quyền cho công ty A đàm phán và ký kết, nếu có hợp đồng ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và trong hợp đồng ký kết với nhà thầu liên danh có đủ 3 mục ký và đóng dấu của công ty A, công ty B, công ty C (trong mục ký và đóng dấu của công ty C sẽ được công ty A đại điện ký và đóng dấu) thì trong trường hợp này, hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp luật vì vẫn đảm bảo điều kiên các thành viên trong liên danh tham gia ký kết hơp đồng.

  Thứ hai, về vấn đề giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng được ký thêm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  Căn cứ điều 408 Bộ luật dân sự 2005 quy định về phụ lục hợp đồng:

  Điều 408. Phụ lục hợp đồng

  1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

  2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

      Trong trường hợp này, việc chủ đầu tư và các nhà thầu ký thêm phụ lục trong quá trình thực hiện hợp đồng là việc bổ sung hợp đồng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng ký kết với nhà thầu được chọn là hợp đồng dân sự. Nên khi bổ sung hợp đồng, tất cả các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận và đều đồng thuận, ký, đóng dấu nội nội dung bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật thì hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

  Trên đây là phần đóng góp ý kiến của tôi về vấn đề của bạn, nếu có gì thắc mắc mời bạn liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

  Chuyên viên tư vấn Phạm Thị lan Anh.

   

  Chào bạn,

  Theo ý kiến của tôi thì Hợp đồng có vô hiệu hay không sẽ chia thành 02 trường hợp:

  Thứ nhất, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty C ủy quyền cho 01 cá nhân của công ty A (cá nhân ủy quyền cho cá nhân) ký tên thì khi cá nhân này ký tên cũng xem như là Công ty C trực tiếp ký (vì Công ty là tổ chức nên phải ký thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền)

  Thứ hai, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty C hoặc Công ty C ủy quyền cho Công ty A (cá nhân/pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân) thì hợp đồng này sẽ vô hiệu, bởi:

  + Điều 65 luật đấu thầu 2013 đã quy định rõ là thành viên liên danh phải trực tiếp ký; và

  + Bộ luật dân sự 2005 không quy định cụ thể là có được ủy quyền cho pháp nhân hay không (thực tế tòa án tuyên vô hiệu vì lý do này khá nhiều).

  Mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

  Trân trọng.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #449299   12/03/2017

  babytax
  babytax

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2016
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 281
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  LSTranTrongQui viết:

  Chào bạn,

  ...

  Thứ hai, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty C hoặc Công ty C ủy quyền cho Công ty A (cá nhân/pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân) thì hợp đồng này sẽ vô hiệu, bởi:

  + Điều 65 luật đấu thầu 2013 đã quy định rõ là thành viên liên danh phải trực tiếp ký; và

  + Bộ luật dân sự 2005 không quy định cụ thể là có được ủy quyền cho pháp nhân hay không (thực tế tòa án tuyên vô hiệu vì lý do này khá nhiều).

  Mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

  Trân trọng.

  Chào bạn,

  Đối với BLDS 2005, tuy rằng không quy định cụ thể thì cũng không thể cho rằng pháp nhân không được ủy quyền cho pháp nhân khác. Phải hiểu cả tinh thần của điều luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #449302   12/03/2017

  babytax viết:

   

  LSTranTrongQui viết:

   

  Chào bạn,

  ...

  Thứ hai, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty C hoặc Công ty C ủy quyền cho Công ty A (cá nhân/pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân) thì hợp đồng này sẽ vô hiệu, bởi:

  + Điều 65 luật đấu thầu 2013 đã quy định rõ là thành viên liên danh phải trực tiếp ký; và

  + Bộ luật dân sự 2005 không quy định cụ thể là có được ủy quyền cho pháp nhân hay không (thực tế tòa án tuyên vô hiệu vì lý do này khá nhiều).

  Mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

  Trân trọng.

   

   

  Chào bạn,

  Đối với BLDS 2005, tuy rằng không quy định cụ thể thì cũng không thể cho rằng pháp nhân không được ủy quyền cho pháp nhân khác. Phải hiểu cả tinh thần của điều luật.

  Chào bạn,

  Tôi không khẳng định BLDS 2005 không được ủy quyền cho pháp nhân, mà tôi chỉ nói là "không quy định cụ thể", đồng thời nêu ra thực tế là nhiều tòa án không chấp nhận việc ủy quyền này.

  Còn vấn đề bạn nói phải hiểu cả tinh thần của điều luật thì dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mỗi người, chứ ban soạn thảo chưa đưa ra ý kiến của họ đối với điều luật đó :) 

   

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #449306   12/03/2017

  babytax
  babytax

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2016
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 281
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  LSTranTrongQui viết:

   

  babytax viết:

   

   

  LSTranTrongQui viết:

   

  Chào bạn,

  ...

  Thứ hai, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty C hoặc Công ty C ủy quyền cho Công ty A (cá nhân/pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân) thì hợp đồng này sẽ vô hiệu, bởi:

  + Điều 65 luật đấu thầu 2013 đã quy định rõ là thành viên liên danh phải trực tiếp ký; và

  + Bộ luật dân sự 2005 không quy định cụ thể là có được ủy quyền cho pháp nhân hay không (thực tế tòa án tuyên vô hiệu vì lý do này khá nhiều).

  Mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

  Trân trọng.

   

   

  Chào bạn,

  Đối với BLDS 2005, tuy rằng không quy định cụ thể thì cũng không thể cho rằng pháp nhân không được ủy quyền cho pháp nhân khác. Phải hiểu cả tinh thần của điều luật.

   

   

  Chào bạn,

  Tôi không khẳng định BLDS 2005 không được ủy quyền cho pháp nhân, mà tôi chỉ nói là "không quy định cụ thể", đồng thời nêu ra thực tế là nhiều tòa án không chấp nhận việc ủy quyền này.

  Còn vấn đề bạn nói phải hiểu cả tinh thần của điều luật thì dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mỗi người, chứ ban soạn thảo chưa đưa ra ý kiến của họ đối với điều luật đó :) 

   

  Chào bạn,

  1. Thẩm phán nào tuyên không được ủy quyền cho pháp nhân, là thẩm phán kém.

  2, Ý kiến của ban soạn thảo không có giá trị. Phải từ Ủy ban thường vụ Quốc hội. :)

  Pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân là điều hết sức bình thường như cân đường nhé!

   
  Báo quản trị |  
 • #449308   12/03/2017

  babytax viết:

   

  LSTranTrongQui viết:

   

   

  babytax viết:

   

   

  LSTranTrongQui viết:

   

  Chào bạn,

  ...

  Thứ hai, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty C hoặc Công ty C ủy quyền cho Công ty A (cá nhân/pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân) thì hợp đồng này sẽ vô hiệu, bởi:

  + Điều 65 luật đấu thầu 2013 đã quy định rõ là thành viên liên danh phải trực tiếp ký; và

  + Bộ luật dân sự 2005 không quy định cụ thể là có được ủy quyền cho pháp nhân hay không (thực tế tòa án tuyên vô hiệu vì lý do này khá nhiều).

  Mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

  Trân trọng.

   

   

  Chào bạn,

  Đối với BLDS 2005, tuy rằng không quy định cụ thể thì cũng không thể cho rằng pháp nhân không được ủy quyền cho pháp nhân khác. Phải hiểu cả tinh thần của điều luật.

   

   

  Chào bạn,

  Tôi không khẳng định BLDS 2005 không được ủy quyền cho pháp nhân, mà tôi chỉ nói là "không quy định cụ thể", đồng thời nêu ra thực tế là nhiều tòa án không chấp nhận việc ủy quyền này.

  Còn vấn đề bạn nói phải hiểu cả tinh thần của điều luật thì dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mỗi người, chứ ban soạn thảo chưa đưa ra ý kiến của họ đối với điều luật đó :) 

   

   

   

  Chào bạn,

  1. Thẩm phán nào tuyên không được ủy quyền cho pháp nhân, là thẩm phán kém.

  2, Ý kiến của ban soạn thảo không có giá trị. Phải từ Ủy ban thường vụ Quốc hội. :)

  Pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân là điều hết sức bình thường như cân đường nhé!

  Chào bạn,

  Thẩm phán có kém hay không thì tôi không dám khẳng định. Đối với tôi thì tôi sẽ không tư vấn cho khách hàng ủy quyền cho pháp nhân (trước khi BLDS 2015 có hiệu lực), bởi có nhiều cách làm khác an toàn hơn.

  P/S: Nếu muốn lập luận để khẳng định ủy quyền cho pháp nhân là sai thì vẫn có cơ sở bạn nhé. Nếu vô tình chúng ta gặp nhau tại tòa thì sẽ tranh luận cùng bạn.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #449316   12/03/2017

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1984 lần


  Chào bạn .

  Luật Đấu thầu 2013 quy định về hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

  “Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

  1. Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  ….”

  Như vậy, "hợp đồng đã được ký với chủ đầu tư chỉ có chữ ký và dấu của công ty A, công ty B", không có C TRỰC TIẾP KÝ nên vi phạm quy định về hình thức của hợp đồng. Hợp đồng sẽ bị vô hiệu, trừ trường hợp:

  - Các bên ký kết sửa đổi bổ sung hợp đồng nếu không có tranh chấp.

  - Trường hợp có tranh chấp (một trong các bên không đồng ý sửa đổi bổ sung) thì một trong các bên còn lại có quyền yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của hợp đồng nếu đã thực hiện 2/3 công việc theo quy định của bộ luật dân sự: 

  Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

  Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

  1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

  Tóm lại, nếu phía bạn là chủ đầu tư thì làm phụ lục sửa đổi bổ sung phần chủ thể giao kết hợp đồng (đưa bên C vào) là xong.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  boygamo (20/03/2017)
 • #455161   30/05/2017

  longofs
  longofs
  Top 500
  Male


  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2017
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 1890
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 47 lần


  Trường hợp này phải áp dụng các quy định của luật đấu thầu (luật chuyên ngành) chứ nhỉ, không áp dụng BLDS nếu luật đấu thầu đã quy định cụ thể.

   
  Báo quản trị |