Hợp đồng ủy quyền và các vấn đề pháp lý xoay quanh

Chủ đề   RSS   
 • #605848 04/10/2023

  Hợp đồng ủy quyền và các vấn đề pháp lý xoay quanh

  Bên A ủy quyền toàn phần cho bên B ( chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp.....).

  - Rủi ro đối với bên A, bên B là những gì?

  - Bên A đã ủy quyển cho bên B thì có được ủy quyền cho bên C hay không?

   

   
  145 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tuanvi13@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận