Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ vận tải là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #602457 11/05/2023

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ vận tải là gì?

  Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng đã gửi Công văn số 1792/SGTVT-QLVTPTNL đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn nội dung liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Grab với một số doanh nghiệp trên địa bàn.

   

  Theo đó hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải của các hợp tác xã ký với Grab thể hiện Grab sẽ tham gia xác định giá cước và điều hành lái xe theo sự ủy quyền của các hợp tác xã. Về bản chất, việc tham gia quyết định giá cước và điều hành lái xe chứng minh hoạt động của Grab tại địa bàn Đà Nẵng là hoạt động của một đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng điện tử.

   

  Nội dung Công văn nêu rõ: Trong công tác quản lý vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử, hiện đang có 2 quan điểm khác nhau:

   

  Quan điểm thứ nhất cho rằng, Công ty TNHH Grab hiện chỉ được Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy phép kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, Công ty TNHH Grab không đặt trụ sở chi nhánh tại Đà Nẵng và chưa được Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định nên hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Grab tại Đà Nẵng là sai quy định.

   

  Quan điểm thứ hai cho rằng, Công ty TNHH Grab đã được Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng cấp phép, vì vậy hoạt động của Công ty TNHH Grab trên địa bàn Đà Nẵng là đúng quy định. Việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh là áp dụng theo điểm d, khoản 3, Điều 34, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô.

   

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh

   

  Hiện nay tại Bộ Luật dân sự 2015 đã có những quy định cụ thể hơn về hợp đồng hợp tác khác rất nhiều so với Bộ luật dân sự 2005. Tại Điều 504 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng hợp tác như sau:

   

  – Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

   

  – Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.

   

  Như vậy có thể hiểu hợp đồng hợp tác là sự thảo thuận giữa các bên về việc góp vốn để thực hiện một số công việc nhằm cùng hưởng lợi nhuận và sẻ chia rủi ro. Việc giao kết hợp đồng hợp tác giữa các chủ thể sẽ tạo thành một tổ chức gọi là tổ hợp tác. Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định thêm về những vấn đề xung quanh hợp đồng hợp tác như sau:

   

  Ngoài ra, Căn cứ theo Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2020: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh được là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.”

   

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải

   

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải chỉ được xác lập khi mà đơn vị kinh doanh vận tải được quy định theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định: “Đơn vị kinh doanh vận tải bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.” 

   

  Qua đó, có thể thấy hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải là hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, cung ứng dịch vụ ở đây là dịch vụ vận tải, cũng có các thỏa thuận để phân chia lợi nhuận, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình vận tải.

   

  Như vậy, việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh giúp các bên không phải thành lập tổ chức kinh tế chung để quản lý hoạt động kinh doanh,sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí cho việc thành lập và vận hành một pháp nhân mới,không phải phụ thuộc vào quyết định của đối tác khi nhà đầu tư muốn chuyển nhượng hoặc bán đi phần của mình trong một số trường hợp cụ thể,khi dự án kết thúc, nhà đầu tư cũng không phải lo lắng về vấn đề giải thể.

   
   
  561 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận