Hợp đồng dưới 3 tháng có phải đóng BHYT?

Chủ đề   RSS   
 • #544612 29/04/2020

  Hợp đồng dưới 3 tháng có phải đóng BHYT?

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

  Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.”

  Theo đó, hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên mới thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm y tế. Nếu người lao động công ty bạn ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm y tế.

  Mức đóng BHYT:

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

  Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

  1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

  a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.”

  Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế cho lao động trong doanh nghiệp là 4,5% tiền lương tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% trên mức tiền lương và người lao động đóng: 1,5% trên mức tiền lương.

  Như vậy, hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng không phải là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động trong doanh nghiệp là 4,5% trong đó người sử dụng lao động đóng 3% trên mức tiền lương, người lao động đóng 1,5% trên mức tiền lương.

   

   
  2232 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544684   29/04/2020

  Liên quan đến vấn đề này mình có nội dung mong được giải đáp như sau: Theo quy định thì hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên là phải đóng BHXH, hợp đồng từ đủ 03 tháng trở lên mới đóng BHYT. Ví dụ trường hợp ký HĐLĐ với thời hạn 2 tháng, tức là chỉ đóng BHXH thôi chứ không đóng BHYT. Không biết khi đó thủ tục đóng có giống với bình thường không? Có cần lưu ý gì hay không?

   
  Báo quản trị |