Hôm nay, ngày 01/12/2022, cơ cấu tổ chức Bộ Công thương còn 28 đơn vị

Chủ đề   RSS   
 • #595133 01/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2164)
  Số điểm: 75463
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1603 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hôm nay, ngày 01/12/2022, cơ cấu tổ chức Bộ Công thương còn 28 đơn vị

  Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.

  Theo đó, thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương giảm từ 30 đơn vị còn 28 đơn vị.

  Cụ thể, theo Điều 3 quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương như sau:

  1. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

  2. Vụ Khoa học và Công nghệ.

  3. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

  4. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

  5. Vụ Chính sách thương mại đa biên.

  6. Vụ Thị trường trong nước.

  7. Vụ Dầu khí và Than.

  8. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

  9. Vụ Tổ chức cán bộ.

  10. Vụ Pháp chế.

  11. Thanh tra Bộ.

  12. Văn phòng Bộ.

  13. Tổng cục Quản lý thị trường.

  14. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

  co-cau-to-chuc-bo-cong-thuong

  15. Cục Điều tiết điện lực.

  16. Cục Công nghiệp.

  17. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

  18. Cục Phòng vệ thương mại.

  19. Cục Xúc tiến thương mại.

  20. Cục Công Thương địa phương.

  21. Cục Xuất nhập khẩu.

  22. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

  23. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

  24. Cục Hóa chất.

  25. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

  26. Báo Công Thương.

  27. Tạp chí Công Thương.

  28. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

  Theo đó, so với quy định cũ tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương bao gồm 30 đơn vị. Theo quy định mới tại Nghị định 96/2022/NĐ-CP đã giảm còn 28 đơn vị, trong đó tổ chức lại Vụ Kế hoạch - Tài chính, không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

  Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 24 Điều 3 là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 25 đến khoản 28 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

  Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ được tổ chức 3 phòng.

  Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

  Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

  Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ, trừ đơn vị quy định tại khoản 13, 14 Điều 3.

  Xem chi tiết tại Nghị định 96/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2022 và thay thế Nghị định 98/2017/NĐ-CP.

   
  214 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận