Hỏi về xử phạt Vi phạm hành chính hành vi chiếm đất

Chủ đề   RSS   
 • #602540 14/05/2023

  Hỏi về xử phạt Vi phạm hành chính hành vi chiếm đất

  Nhờ bộ phận pháp lý hỗ trợ vụ việc liên quan đến xử phạt hành chính đối với tình huống sau:

  Ngày 08/3/2023 ông Nguyễn Văn A, nơi ở hiện tại: thôn 1, xã B, huyện C, tỉnh D có hành vi chiếm đất tại thôn 2, xã E, huyện F, tỉnh D.

  Ngày 16/3/2023 huyện F ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông A. Theo đó, ông Nguyễn Văn A bị xử phạt với hình phạt chính là phạt tiền (50.000.000 đồng) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm. Thời hạn thực hiện nộp tiền và khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

  Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, ông Nguyễn Văn A vẫn không chấp hành Quyết định xử phạt (không thực hiện nộp tiền phạt, không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả), nên UBND huyện F đã thực hiện việc xác minh thông tin tài sản của ông A. Qua xác minh ông A có 02 thửa đất (đủ điều kiện kê biên tài sản và không thuộc trong những tài sản không được kê biên quy định tại Điều 19 Nghị định số 166/2013) tại huyện C, tỉnh D.

  Đối với trường hợp này, huyện F có được tổ chức cưỡng chế tài sản của ông A tại huyện C hay không? Việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện như thế nào? 

   
  263 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận