Hỏi về việc sửa giấy khai sinh cho con?

Chủ đề   RSS   
 • #559129 29/09/2020

  Hỏi về việc sửa giấy khai sinh cho con?

  Gửi các Luật sư.

  Tôi là mẹ đơn thân. Con tôi làm giấy khai sinh không có tên bố. Nay tôi kết hôn, có thể sửa thông tin bố trên giấy khai sinh của con thành tên của chông tôi, và dân tộc của con được không ạ?

  Mong Luật sư trả lời.

   
  773 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongnguyen1973kul@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #559359   30/09/2020

  Hiện tại mẹ bé muốn thêm tên chồng mới thì chị phải chứng minh người chồng mới là cha ruột của cháu mới có căn cứ thay đổi thông tin cha cho con, nếu không có thể thực hiện thủ tục nhận con nuôi với chồng mới. 

  Khi tiến hành  nhận con nuôi có thể tham khảo tại Điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010 ( được hướng dẫn Điều 9 Nghị định 19/2011/NĐ-CP)

  Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi

  1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

  2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

  3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

  4. Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày”

  Trong trường hợp của bạn, trên giấy khai sinh chỉ có tên mẹ bé thì sau khi mẹ bé đồng ý thì có thể tiến hành thủ tục đăng kí nhận con nuôi. Hồ sơ được quy định tại Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010 ( được hướng dẫn Khoản 1 Điều 5 và Điều 7 Nghị định 19/2011/NĐ-CP)

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2020)