Hỏi về việc chuyển sinh hoạt đảng?

Chủ đề   RSS   
 • #557473 08/09/2020

  Hỏi về việc chuyển sinh hoạt đảng?

  Xin chào các anh/chị. nhờ anh/chị giải đáp, trường hợp đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi mới, thủ tục hồ sơ chưa hoàn thành, chưa chuyển được. đảng viên đó tự bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí 23 tháng, đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, vậy xin hỏi quy trình xử lý xóa tên như thế nào? chi bộ có ý kiến cho rằng đã ký vào đơn chuyển sinh hoạt, nên đảng viên đó không còn nằm trong danh sách đảng viên chi bộ và chi bộ không thể ra nghị quyết đề nghị xóa tên.

  Xin cảm ơn các anh/chị

   
  555 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sondaica vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận