Hỏi về thủ tục xin giấy phép dạy thêm ở nhà

Chủ đề   RSS   
 • #499520 14/08/2018

  anhtuqx2

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2013
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về thủ tục xin giấy phép dạy thêm ở nhà

  Vợ tôi đang dạy ở trường THPT ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nhà tôi ở thành phố Thanh Hóa nên vợ tôi có nhận dạy kèm thêm buổi tối ở nhà khoảng 10 học sinh, các học sinh này không học ở trường vợ tôi dạy mà học ở các trường THPT ở thành phố Thanh Hóa. Về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy. Cho tôi hỏi như thế có cần xin giấy phép dạy không. Nếu có thì cần những thủ tục nào. Xin cảm ơn!

   
  1384 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499583   14/08/2018

  Các trường hợp không được dạy thêm quy định tại Điều 4 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT là:

  1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

  2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

  3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

  4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

  a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

  b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.”

  Vậy vợ anh không được tổ chức dạy thêm tại nhà, nhưng được tham gia vào các đơn vị có tổ chức dạy thêm ngoài giờ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #499611   14/08/2018

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  - Tại Điều 6 và Điều 11 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định:

  “Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

  Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

  1. Cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

  2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

  a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

  b) Danh sách người dạy thêm;

  c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

  d) Mức thu tiền học thêm.

  Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

  1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

  2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

  Như vậy, Bạn phải được cấp giấy phép dạy thêm thì mới được tổ chức việc dạy thêm. Trường hợp bạn dạy chương trình phổ thông thì thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm thuộc về chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   
  Báo quản trị |  
 • #499612   14/08/2018

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

  - Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm

  - Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

  - Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

  - Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

  -  Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

  - Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #499618   14/08/2018

  anhkhoayentam
  anhkhoayentam
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2015
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 48 lần


  Về việc dạy thêm tại nhà bạn cần tìm hiểu kỹ về mốt số quy định chi tiết để tránh những trường hợp trục trặc không đáng có.

  Tóm lại, Theo Thông tư 17 thì các thầy cô giáo không được tổ chức dạy thêm nhưng vẫn có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. đối với các thầy cô giáo đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Và không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà các thầy cô giáo đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý thầy cô giáo đó.

  Theo đó, giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 

  Các tổ chức, cá nhân muốn tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải có đơn xin phép gửi tới cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

  Theo đó, các tổ chức hoặc cá nhân này phải cam kết với Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban Nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm ( khoản 1 điều 6 TT 17 )

  Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm bao gồm giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; thời khóa biểu dạy thêm, học thêm; mức thu tiền học thêm.

  Bạn có thể nghiên cứu và tham khảo trước khi mở lớp dạy thêm cho vợ bạn tại nhà. 

   
  Báo quản trị |