Hỏi về thủ tục đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Chủ đề   RSS   
 • #378480 10/04/2015

  readdy

  Sơ sinh


  Tham gia:06/01/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về thủ tục đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

  Kính chào anh/chị luật sư,

  Công ty em là CTCP mới thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Anh/ chị cho em hỏi công ty em có cần làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu với chi cục thuế trực tiếp quản lý không? Nếu cần làm thì các bước làm là gì và được quy định trong văn bản nào ạ.

  Trân trọng cảm ơn!

   
  65841 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #378832   13/04/2015

  lamsonlawyer
  lamsonlawyer
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2012
  Tổng số bài viết (894)
  Số điểm: 5515
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 435 lần


  Chào bạn!

  Liên quan đến vấn đề này, LS xin trả lời như sau:

  I/ KHAI THUẾ MÔN BÀI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

  Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế (NNT) mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

              Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

  Các doanh nghiệp nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

  Bậc thuế môn bài

  Vốn đăng ký

  Mức thuế môn bài cả năm

  Bậc 1

  Trên 10 tỷ

  3.000.000

  Bậc 2

  Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

  2.000.000

  Bậc 3

  Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

  1.500.000

  Bậc 4

  Dưới 2 tỷ

  1.000.000

  I/ HƯỚNG DẪN VỀ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ

              Văn bản áp dụng Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  - Đối với các doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mới thành lập từ năm 2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thực hiện mua sắm TSCĐ, máy móc thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6, Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì Doanh nghiệp được tự in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Trường hợp, Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp mới thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn trên nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

  Trước khi tự in, đặt in hóa đơn lần đầu doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có ý kiến về việc chấp thuận hóa đơn đặt in. Trước khi sử dụng hóa đơn Công ty phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC), gửi kèm hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  - Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì được mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  II/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHI HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI SỞ KH&ĐT:

  Văn bản áp dụng: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

  1.      Kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

  * Đối tượng áp dụng

  1.       Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

  b. Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn);

  Doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

      Trường hợp đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn.

  Cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  * Kê khai, nộp thuế khi mới hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp tại sở KH&ĐT

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  - Mẫu biểu kê khai:  Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra (mẫu 01-1/GTGT), bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bào (01-2/GTGT) và các bảng kê khác (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

              2. Kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu.

              Áp dụng đối với DN mới thành lập không thuộc trường hợp kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải kê khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

              Mẫu biểu kê khai: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT và bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

  III/ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NHỮNG DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  1. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

  2. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

  Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN và các phụ lục kèm theo (mẫu biểu ban hành Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

  - Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc daonh nghiệp thực hiện chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP PHẢI XÚC TIẾN GẦN NHẤT

  Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN,…

  V. Các loại thuế, phí khác (nếu có)

  Tuỳ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Doanh nghiệp phải nộp Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí,...(nếu có).

  Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời của LS. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ với LS hoặc công ty Luật thành đô để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.

  Điện thoại: 04 66806683/ 0982976486.

  Email: Luatthanhdo@gmail.com

   

  Luật sư Nguyễn Lâm Sơn

  Hotline: 0919 089 888

  CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

  Điện thoại: 024 3789 8686

  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 1958

  Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

  Website: http://luatthanhdo.com - http://luatthanhdo.com.vn

  * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

  1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

  2. Tham gia tranh tụng;

  3. Đại diện ngoài tố tụng;

  * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

  Thông qua địa chỉ email: luatsu@luatthanhdo.com.vn, Website: www.luatthanhdo.com - www.luatthanhdo.com.vn hoặc tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 1900 1958

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamsonlawyer vì bài viết hữu ích
  sory_2009 (13/08/2015)
 • #380599   23/04/2015

  Thủ tục đăng ký thuế cho cửa hàng phân bón và BVTV

  Kính chào anh/chị luật sư,

  Tôi đã bán phân bón và thuốc BVTV trong thời gian qua mà chưa đăng ký giấy phép kinh doanh , mà vẫn đóng thuế môn bài và thuế hàng tháng theo quy định của chi cục thuế địa phương , như vậy đúng hay sai ? 

  Theo quy dinh thue hien nay thi co bao nhieu moc thue & thue o vung sau vung xa thi moc thue la bao nhieu tren thang va mon bai hang nam la bao nhieu 

  Xin cảm ơn

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quocdientien vì bài viết hữu ích
  Mitly2009 (12/06/2015)
 • #381710   04/05/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


   Ngộ vậy? Bạn không đăng ký kinh doanh thì dựa vào đâu mà nộp thuế, nộp dưới tên ai? Chắc phải có chứ thì trên thuế họ mới ghi nhận. Bạn hỏi lại thử xem.

  Trường hợp kinh doanh dưới hình thức cá nhân hoặc hộ gia đình thì bạn sẽ phải nộp 3 loại thuế là môn bài, GTGT và TNCN.

  Về thuế Môn bài: (theo Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ)

   

   

     Bậc thuế

             Thu nhập 1 tháng

    Mức thuế cả năm

           1

  Trên 1.500.000

            1.000.000

           2

  Trên 1.000.000 đến 1.500.000

               750.000

           3

  Trên   750.000  đến 1.000.000

               500.000

           4

  Trên   500.000   đến   750.000

               300.000

           5

  Trên   300.000   đến   500.000

               100.000 

           6

  Bằng hoặc thấp hơn    300.000

                 50.000

  Về thuế Giá trị gia tăng:

  Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu; tỷ lệ % để tính thuế gia trị gia tăng trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

  -        Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

  -        Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

       - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

  - Hoạt động kinh doanh khác: 2%

  Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

   Về thuế Thu nhập cá nhân:

  1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

  2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

  Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  3. Thuế suất:

  a) Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;

  b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .

  Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

  c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

  d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

  Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

   

  Trường hợp miễn giảm thuế bạn xem trong Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.ê

  Xem thêm: Khi nào cá nhân, hộ gia đình phải đăng ký kinh doanh?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn harylupl vì bài viết hữu ích
  Mitly2009 (12/06/2015)
 • #394036   27/07/2015

  Xin chào Luật Sư:

  Nhờ luật sư tư vấn giúp công ty chúng tôi vấn đề sau:

  - Cty chúng tôi được thành lập ngày 15/04/2015: CCT quận Gò Vấp Tp.HCM quản lý, Cán Bộ Quản Lý: Bà: Bùi Minh Ngọc - Đội Ktra thuế số 2

  - Ngày 18/05/2015: Cty có nộp mẫu 3.14 về Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn đặt in, và có nhận phiếu hẹn trả kết quả ngày 23/05/2015. Nhưng đến ngày hẹn, thì cán bộ phòng quản lý ấn chỉ nói lên gặp cán bộ quản lý thuế ( trong thời gian từ ngày 18/05 đến 23/05: cty chúng tôi không nhận được bất cứ văn bản phản hồi nào của CCT Gò Vấp về vấn đề này), Cán bộ quản lý thuế yêu cầu cty chúng tôi phải bổ sung Hợp Đồng Mượn Nhà ( tài liệu này không thấy Thông tư nào yêu cầu trong lúc nộp mẫu 3.14). Nhân thấy yêu cầu của cán bộ quản lý thuế có tính chất làm khó cho cty và không đúng luật nên cty vẫn đợi tiếp. Nhưng đến ngày 27/07/2015 cty vẫn không nhận được thông báo nào từ cơ quan thuế, nên mới mang hợp đồng mượn nhà lên bồ sung cho cán bộ quản lý thuế và cán bộ này lại yêu cầu là phải nộp lại từ đầu mẫu 3.14 vì mẫu nộp lần trước đã quá hạn.

  XIN HỎI: Các yêu cầu của cán bộ thuế Gò vấp có đúng pháp luật không? Và căn cứ theo TT26-2015, nếu sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế không có văn bản trả lời thì DN chúng tôi đương nhiên được đặt in hóa đơn có đúng không? Hiện tại cty chúng tôi rất bức xúc cách giải quyết này của CCT Gò Vấp. Mong luật sư giúp chúng tôi. Xin cảm ơn luật sư

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #396979   19/08/2015

  tranthanhyen2001 viết:

  Xin chào Luật Sư:

  Nhờ luật sư tư vấn giúp công ty chúng tôi vấn đề sau:

  - Cty chúng tôi được thành lập ngày 15/04/2015: CCT quận Gò Vấp Tp.HCM quản lý, Cán Bộ Quản Lý: Bà: Bùi Minh Ngọc - Đội Ktra thuế số 2

  - Ngày 18/05/2015: Cty có nộp mẫu 3.14 về Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn đặt in, và có nhận phiếu hẹn trả kết quả ngày 23/05/2015. Nhưng đến ngày hẹn, thì cán bộ phòng quản lý ấn chỉ nói lên gặp cán bộ quản lý thuế ( trong thời gian từ ngày 18/05 đến 23/05: cty chúng tôi không nhận được bất cứ văn bản phản hồi nào của CCT Gò Vấp về vấn đề này), Cán bộ quản lý thuế yêu cầu cty chúng tôi phải bổ sung Hợp Đồng Mượn Nhà ( tài liệu này không thấy Thông tư nào yêu cầu trong lúc nộp mẫu 3.14). Nhân thấy yêu cầu của cán bộ quản lý thuế có tính chất làm khó cho cty và không đúng luật nên cty vẫn đợi tiếp. Nhưng đến ngày 27/07/2015 cty vẫn không nhận được thông báo nào từ cơ quan thuế, nên mới mang hợp đồng mượn nhà lên bồ sung cho cán bộ quản lý thuế và cán bộ này lại yêu cầu là phải nộp lại từ đầu mẫu 3.14 vì mẫu nộp lần trước đã quá hạn.

  XIN HỎI: Các yêu cầu của cán bộ thuế Gò vấp có đúng pháp luật không? Và căn cứ theo TT26-2015, nếu sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế không có văn bản trả lời thì DN chúng tôi đương nhiên được đặt in hóa đơn có đúng không? Hiện tại cty chúng tôi rất bức xúc cách giải quyết này của CCT Gò Vấp. Mong luật sư giúp chúng tôi. Xin cảm ơn luật sư

   

   

  ĐÚng là phải có hợp đồng thuê nhà hoặc sổ đỏ kèm theo mẫu 3.14 .

  Nhưng tại sao ngày 23/05 nhận kết quả và được thông báo bổ xung hợp đồng rồi mà tới 27/07 c,ty bạn mới bổ xung hợp đồng thì bảo sao cái mẫu 3.14 kia của c,ty bạn chẳng hết hạn. 

  Còn chuyện sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế không có văn bản trả lời thì DN chúng tôi đương nhiên được đặt in hóa đơn  Là ĐÚNG , nhưng ngày 23/5 , chi cục thuế đã yêu cầu c,ty bạn bổ xung hồ sơ rồi mà.

   
  Báo quản trị |  
 • #397325   22/08/2015

  anhthu.tran
  anhthu.tran

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin chào luật sư,

  Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục đăng ký thuế cho trưởng văn phòng đại diện (VPĐD của Cty Singapore). Chúng tôi đã nộp HS thông báo mở VP tại Sở Công Thương, và sở công thương hẹn trả kết quả nhưng yêu cầu phải mang giấy tở kê khai thuế TNCN của trưởng đại diện để nhận kết quả.

  Trưởng đại diện ký HĐLĐ chỉ có 5.000.000vnđ, sẽ kê khai như thế nào?

  Xin cảm ơn luật sư nhiều lắm!

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Nguyễn Lâm Sơn - CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Mb: 04.6680.6683 - DĐ: 0982.976.486 - Email: lamsonlawyer@gmail.com