hỏi về độ tuổi và nguyên tắc dân chủ trong bầu cử

Chủ đề   RSS   
 • #417662 05/03/2016

  hỏi về độ tuổi và nguyên tắc dân chủ trong bầu cử

  xin hỏi luật sư về độ tuổi đại biểu HĐND cấp xã :

  1.cán bộ đoàn thể chính trị xã hội  là nam giới sinh năm 1960 ( xin tái cử đại biểu HĐND ) có được đưa vào ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 không ?

  tại hướng dẫn số 38 có phần quy định về độ tuổi tái cử là nam sinh tháng 9/1958 đó là quy định về đại biểu HĐND hay đại biểu chuyên trách ?

  2. về cơ cấu thành phần , ủy ban bầu cử cấp xã đưa ra cơ cấu như sau : ( trích nguyên văn)

  thôn A: được giới thiệu 4 đại biểu gồm cơ cấu thành phần như sau:

  -Đại biểu là ban nhân dân thôn ( trưởng thôn ) 01 đại biểu

  -Đại biểu là đoàn thể và nhân dân 03 đại biểu

  thôn B: được giới thiệu 5 đại biểu gồm cơ cấu thành phần như sau:

  -Đại biểu là ban nhân dân thôn ( trưởng thôn ) 01 đại biểu ( là đại biểu HĐND khóa cũ  )

  -Đại biểu là đoàn thể và nhân dân 04 đại biểu ( 01 đại biểu HĐND cũ )

  như vậy về cơ cấu thành phần đã được UBBC chỉ định vậy có đúng luật và nguyên tắc dân chủ không ?

   
  3187 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận