Hỏi sự khác biệt của các quyết định VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

Chủ đề   RSS   
 • #383342 15/05/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Hỏi sự khác biệt của các quyết định VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

  Đọc các quyết định VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM sau đây sao khó hiểu quá các anh chị, anh chị cho ý kiến thêm sao có sự chênh về thời hiệu áp dụng và nội dung đều như nhau sao lại ban hành ra 3 quyết định khác nhau cùng ngày nhỉ
   
   
  Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
  NTREE Co., Ltd. - KR0157
  Địa chỉ: 30, Pajangcheon-ro 44beon-gil, jangan-gu, Suwon-si,  Gyeonggi-do, 440-852, Korea
  (đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
  ☀ ☀ ☀ Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 27/04/2017. ☀ ☀ ☀
  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
  Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
  Standardbank Co., Ltd. - KR0144
  Địa chỉ: #508, Dongyoung, Central Tower, 847-2 Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-050, Korea
  (đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
  ☀ ☀ ☀ Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30/04/2017.☀ ☀ ☀
  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
  Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
  Korea Radio Promotion Association - KR0027
  Địa chỉ: 101, B104, Anyang Megavalley, 268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-767, South Korea
  (đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
  ☀ ☀ ☀ Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 16/03/2017.☀ ☀ ☀
  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
  3789 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận