Hội đồng quản trị không họp bao giờ thì có sao không?

Chủ đề   RSS   
 • #415536 14/02/2016

  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  Hội đồng quản trị không họp bao giờ thì có sao không?

  Các luật sư ơi. Theo Luật doanh nghiệp 2014, 

  Khoản 1 Điều 136 Luật doanh nghiệp: "1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường."

  Khoản 3 Điều 153 Luật doanh nghiệp: "Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần."

   
  Như vậy, Đại hội đồng cổ đông phải họp ít nhất mỗi năm một lần; Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một lần.
   
  1. Nếu Đại hội đồng cổ đông không họp (không có biên bản họp) thì theo Nghị định số 155/2013/NĐ-CP, Điều 32, khoản 1, điểm a: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi: "a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà không được Phòng kinh doanh cấp tỉnh gia hạn;"
   
  2. Còn nếu Hội đồng quản trị không họp (không có biên bản họp), ví dụ thành lập từ ngày 01/07/2015, đến nay là ngày 01/03/2016, mà chưa có cuộc họp nào, chưa có biên bản họp nào, thì sao không các luật sư (có bị phạt không)? Thanks các luật sư
   
  7853 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #415599   15/02/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  Không ai trả lời, vậy là không tìm thấy quy định phạt hay nảy sinh vấn đề gì có đúng không các luật sư ơi?

   
  Báo quản trị |  
 • #454683   26/05/2017

  thhang_vn2004
  thhang_vn2004

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/07/2013
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 184
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Em xin phép các luật sư đẩy câu hỏi này lên . 

  Em cũng đang có thắc mắc ở phần không họp HĐQT 1 quý 1 lần thì không biết có bị xử phạt hay thế nào không ạ?

  Còn với họp đại hội cổ đông thìtheo em được biết:

  Nếu công ty không họp thường niên theo quy định thì có thể bị phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 như sau:

  “Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định”.

   
  Báo quản trị |  
 • #455768   02/06/2017

  Nếu công ty không họp thường niên theo quy định thì có thể bị phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 6 năm 2016 như sau:

  “Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định

  Cho mình hỏi nếu trong trường hợp công ty không tổ chức họp hội đồng quản trị hằng năm nhưng vẫn có biên bản họp hội đồng quản trị thì trong trường hợp này có chế tài nào để gải quyết vấn đề này không. Trên thực tế có rất nhiều trường hợp như thế này nhưng không bị xử lý, có phải chăng Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ra đời chỉ để đấy vì không có biện pháp bắt buộc phải giải trình phiên họp hhooij đồng quản trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #540569   05/03/2020

  Ủy ban chứng khoán phạt này bạn: Dược ... còn bị phạt triển 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát, về tổ chức họp và thông qua quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát. Cụ thể, trong thời gian từ năm 2017 đến 27/4/2018, HĐQT chưa đảm bảo quy định họp ít nhất mỗi quý 01 lần và chưa đảm bảo các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; Ban kiểm soát chưa đảm bảo họp ít nhất 02 lần trong một năm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bobo1982vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/03/2020)