Hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện gồm những hoạt động gì?

Chủ đề   RSS   
 • #611461 12/05/2024

  lamint

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lâm Đồng
  Tham gia:05/12/2023
  Tổng số bài viết (55)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện gồm những hoạt động gì?

  Ngày 10/05/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở (thay thế Quyết định 52/2016/QĐ-TTg). Theo đó, Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

  Hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện là gì?

  Thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin: đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; cổng hoặc trang thông tin điện tử; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet; tin nhắn viễn thông.

  Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân thông qua các loại hình thông tin như đã đề cập ở trên.

  Tiếp theo đó, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định Hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện là hoạt động do đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện hoặc bộ phận chuyên biệt làm công tác thông tin cơ sở thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa hoặc Trung tâm có tên gọi khác của cấp huyện thực hiện theo quy định.

  Nguyên tắc hoạt động thông tin cơ sở

  Điều 4 Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định Hoạt động thông tin cơ sở theo 06 nguyên tắc sau:

  - Thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền, đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  - Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

  - Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân.

  - Người dân được bảo đảm và bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

  - Tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân.

  - Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện

  Điều 40 Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định Hoạt động thông tin cơ sở cấp huyện gồm 06 hoạt động sau:

  - Sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương để phát trên đài truyền thanh cấp xã.

  - Sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, đồ họa thông tin và các hình thức phù hợp khác để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân trên đa phương tiện, đa nền tảng theo quy định của pháp luật.

  - Cộng tác, phối hợp sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình để đăng, phát trên báo, đài cấp tỉnh và trung ương theo quy định của pháp luật.

  - Vận hành hoạt động bảng tin công cộng của cấp huyện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  - Thực hiện cung cấp thông tin trên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  Nghị định 49/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2024

   
  25 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận