Hoàn thành kế hoạch di dời các trường đại học ra khỏi nội thành TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #603534 24/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hoàn thành kế hoạch di dời các trường đại học ra khỏi nội thành TP.HCM

  Ngày 22/6/2023 Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 1819/QĐ-BGDĐT năm 2023 về việc ban hành kế hoạch của Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết 31 NQ/TW năm 2022 về phương hướng phát triển, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030 tầm nhìn 2045.
   
  Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thành kế hoạch di dời các trường đại học ra khỏi nội thành TP.HCM vào năm 2023 theo kế hoạch sau:
   
  hoan-thanh-ke-hoach-di-doi-cac-truong-dai-hoc-ra-khoi-noi-thanh-tphcm
   
  (1) Xác định rõ nhiệm vụ được giao cho các cơ quan chủ trì
   
  Kế hoạch thực hiện của Bộ GD&ĐT nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục nêu tại Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ.
   
  Thực hiện Nghị quyết 31 NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 87-NQ/CP).
   
  Kế hoạch thực hiện của Bộ GD&ĐT nhằm thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong triển khai Nghị quyết của Chính phủ, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ giao cho các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện các cơ quan liên quan và đơn vị để triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục được giao tại Nghị quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
   
  (2) Đưa TP.HCM trở thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo
   
  Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ mục tiêu và giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết 87-NQ/CP để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thuộc lĩnh vực giáo dục, cụ thể: 
   
  - Phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đầu tư xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo chất lượng cao.
   
  - Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiệm cận trình độ quốc tế, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập.
   
  - Trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, dành quỹ đất để di dời các cơ sở giáo dục ra khỏi khu vực nội thành.
   
  (3) Phân công đơn vị thực hiện kế hoạch di dời trường đại học
   
  Nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện
   
  - Kế hoạch di dời các trường đại học theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, sử dụng cơ sở vật chất sau di dời để ưu tiên phát triển nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học
   
  - Đơn vị chủ trì thực hiện và báo cáo Vụ Cơ sở vật chất
   
  - Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện Vụ Giáo dục Đại học, các Bộ ngành liên quan và UBND Thành phố Hồ Chí Minh
   
  Nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
   
  - Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm quốc tế về giáo dục đào tạo thu hút sinh viên của khu vực và thế giới
   
  - Đơn vị chủ trì thực hiện và báo cáo Vụ Giáo dục Đại học
   
  - Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan
   
  Xem thêm Quyết định 1819/QĐ-BGDĐT năm 2023 ngày 22/6/2023.
   
  588 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận