Hóa đơn có hợp lệ khi công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký?

Chủ đề   RSS   
 • #588104 25/07/2022

  Hóa đơn có hợp lệ khi công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký?

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

  Như vậy, tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán là một nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

  Bên cạnh đó, khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định một số trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp bao gồm:

  - Sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

  Như vậy, trường hợp công ty không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì việc sử dụng hóa đơn mà trên đó vẫn sử dụng thông tin về địa chỉ kinh doanh cũ là không hợp lệ.

   
  585 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588264   27/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (264)
  Số điểm: 2289
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 64 lần


  Hóa đơn có hợp lệ khi công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn. 

  Tại Điều 4 và Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  Điều 4. Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

  1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

  [...]

  e) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  [...]”

  Điều 28. Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.”

  Theo đó đối với hành vi sử dụng hóa đơn có địa chỉ mà công ty không hoạt động trên địa chỉ đó được coi là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Hành vi này bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và bị buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2022)
 • #588301   27/07/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (411)
  Số điểm: 3705
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 35 lần


  Hóa đơn có hợp lệ khi công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin, ngoài ra mình cũng muốn góp thêm một số nội dung về quy định tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua trên hóa đơn như sau:

  Căn cứ Khoản 5 Điều 10  Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

  5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

  a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

  Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

  b) Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại khoản 14 Điều này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người mua. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước ngoài.

  Theo đó thì trong một số trường hợp cho phép có thể viết tắt, ngắn gọn một số danh từ thông dụng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/07/2022)
 • #588327   27/07/2022

  Hóa đơn có hợp lệ khi công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay do không nắm rõ quy định của pháp luật mà đã tiến hành hoạt động tại trụ sở không được đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp kết quả xác minh là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế. Do đó, doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin trên để tránh bị xử phạt. 

   
  Báo quản trị |  
 • #589104   31/07/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4028
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 38 lần


  Hóa đơn có hợp lệ khi công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Địa điểm kinh doanh đăng ký trên hóa đơn là thông tin bắt buộc, do đó, doanh nghiệp phải hoạt động đúng địa điểm kinh doanh đã đăng ký. Trong trường hợp, có thay đổi địa điểm kinh doanh thực tế so với địa điểm kinh doanh đã đăng ký, người sử dụng hóa đơn phải tiến đăng ký và khai báo địa điểm kinh với cơ quan thuế có thẩm quyền để thay đổi địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. 

  Quy trình thay đổi được thực hiện theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

  - Doanh nghiệp lập Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn và lập thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn mới để có thể thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp trên các hóa đơn điện tử sử dụng sau này.

  - Doanh nghiệp thực hiện gửi các file thông báo đã lập tới cơ quan thuế để được chấp thuận việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử.

   
  Báo quản trị |  
 • #590674   31/08/2022

  Hóa đơn có hợp lệ khi công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Những tình tiết nhỏ liên quan đến hóa đơn mua vào – bán ra tưởng chừng như đơn giản, không để ý hoặc hiểu sai tinh thần của luật cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý các nội dung khi điền hóa đơn để tránh bị xử phạt mà còn không được ghi nhận vào phần chi phí được trừ của doanh nghiệp. 

   
  Báo quản trị |