Hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

Chủ đề   RSS   
 • #601947 20/04/2023

  Hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

  Kiểm định xe cơ giới là gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về giải thích từ ngữ theo đó:

  - Kiểm định xe cơ giới (sau đây gọi tắt là kiểm định) là việc kiểm tra lần đầu và định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

  - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là chứng chỉ xác nhận đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

  - Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

   

  Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới là gì?

  Khái niệm Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 139/2028/NĐ-CP về quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, theo đó:

  Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

   

  Hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

  Nhằm tiếp tục nâng cao công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, từng bước khắc phục triệt để những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm, đồng thời kịp thời ngăn ngừa các hành vi lợi dụng tình hình khó khăn để trục lợi, gây mất an ninh trật tự, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân (UBND) các tỉnh/ thành phố hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới.

   

  Ngày 18/4, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 3905/BGTVT-KHCN&MT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Tại văn bản, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh/ thành quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương bố trí lực lượng, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK). Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký đặt lịch kiểm định tại các TTĐK, tránh tình trạng tập trung số lượng lớn phương tiện chờ tại khu vực lân cận các TTĐK dẫn đến ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông cục bộ.

   

  Bộ Giao thông vận tải đề nghị các địa phương chủ động theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, nhất là việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm để thực hiện các hành vi trục lợi (như nhận đăng kiểm hộ, giúp làm nhanh kiểm định, mua bán tem, giấy chứng nhận kiểm định...) gây bức xúc dư luận xã hội, mất niềm tin của nhân dân.

   

  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông, trường hợp phát hiện các sai phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên trong thực thi nhiệm vụ. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, nhân viên làm công tác đăng kiểm; tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

   
   
  108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận